Landstinget i Östergötland

Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en kontraktsmetod som syftar till att elever ska förbli tobaksfria. Då metoden har visat sig ha god effekt erbjuder Region Östergötland sedan 2015 samordning och metodstöd till högstadieskolor i länet som vill förebygga tobaksbruk bland elever. 

Kontraktsmetoden består av följande tre steg:

  1. Föräldrar och elever som börjar högstadiet erbjuds att skriva kontrakt på att de tillsammans ska vara tobaksfria tills elevens skolavslutning i år 9. Vuxenpartnern ska vara över 18 år, t.ex. en förälder eller någon annan som kan ge eleven stöd.
  2. Eleven uppmuntras att vara tobaksfri genom aktiviteter, utlottningar och tävlingar som arrangeras av Region Östergötland och deltagande kommun/skola. Vissa vinster sponsras av närings- och föreningsliv.
  3. Varje år skriver duon på en ny försäkran om att de varit tobaksfria under året, vilket ger dem möjlighet att vinna ett större pris.

Bild över kontraktsmetodens tre steg
Kontraktsmetodens tre steg vilar på en grund med tydliga vuxna runt ungdomen.