Landstinget i Östergötland

Tobaksfri duo

Tobaksfri duo är en kontraktsmetod som syftar till att elever ska förbli tobaksfria. Då metoden har visat sig ha god effekt erbjuder Region Östergötland sedan 2015 samordning och metodstöd till högstadieskolor i länet som vill förebygga tobaksbruk bland elever. 

Kontraktsmetoden består av följande tre steg:

  1. Föräldrar och elever som börjar högstadiet erbjuds att skriva kontrakt på att de tillsammans ska vara tobaksfria tills elevens skolavslutning i år 9. Vuxenpartnern ska vara över 18 år, t.ex. en förälder eller någon annan som kan ge eleven stöd.
  2. Eleven uppmuntras att vara tobaksfri genom aktiviteter, utlottningar och tävlingar som arrangeras av Region Östergötland och deltagande kommun/skola. Vissa vinster sponsras av närings- och föreningsliv.
  3. Varje år skriver duon på en ny försäkran om att de varit tobaksfria under året, vilket ger dem möjlighet att vinna ett större pris.

Bild över kontraktsmetodens tre steg
Kontraktsmetodens tre steg vilar på en grund med tydliga vuxna runt ungdomen.

Skolor som vill starta upp Tobaksfri duo

  • Kontaktar Lina Jarledal Blom för att få stöd från Region Östergötland att börja använda metoden. Vi kommer kunna starta fem skolor i kommunal eller privat regi varje år – först till kvarn gäller!
  • Som Tobaksfri duo-skola erbjuds ni handledning och material från Region Östergötland samt ett klassbesök från Folktandvården.
  • Skolan behöver utse en kontaktperson som organiserar kontraktskrivning och följer upp elevers medlemskap och tobaksbruk. 

Företag och föreningar som vill sponsra och samarbeta med Tobaksfri duo

Lokala företag och föreningar som vill uppmuntra ungdomar till en tobaksfri uppväxt är välkomna att sponsra Tobaksfri duo med rabatter, priser och förebilder. Som tack får sponsorer synas på Region Östergötlands hemsida, på www.tobaksfri.se och vid Tobaksfri duo-arrangemang i länet. Läs mer här.