Landstinget i Östergötland

Verktygslådor

Två verktygslådor har tagits fram som stöd i arbetet med tobaksfrågor - en för tobaksavvänjning och en för tobaksförebyggande arbete.

Verktygslådorna, som du hittar i menyn till vänster, innehåller tips, länkar och material som kan användas av dig som arbetar med dessa frågor i skola, folktandvård och inom hälso- och sjukvård.

Se tobaksarbetet som ett sätt att ge stöd till de som önskar att sluta med tobaken, men också som en möjlighet att stärka de individer som valt att avstå från tobak. En tobaksfri miljö är en möjlighet och en skyddsfaktor för alla, inte ett förbud för några.

Uppmärksamma gärna den årliga Tobaksfria veckan (v. 47) och Tobaksfria dagen (31 maj).

Utställning om tobak

Region Östergötland har en utställning om rökning och snus som kan användas för att diskutera och reflektera kring tobaksbruk. Utställningen är gratis att hyra för vårdcentraler, folktandvård och skolor. Om du vill boka uställningen kan du mejla en förfrågan till: ReceptionenGasverksgrand@regionostergotland.se