Landstinget i Östergötland

Om mig - webbenkät till unga

Om mig är en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. På de här sidorna kan du läsa mer om metoden och hitta resultat.

 

Här kan du testa 2018 års enkät:
Originalversion
Kortversion

 

 

Resultat 2017

2017 års resultat på länsnivå - årskurs 8 i grundskolan
2017 års resultat på länsnivå - årskurs 2 i gymnasieskolan

 

Rapport Om mig - Ungas perspektiv på hälsa och livsstil, 2014-2016

De tre första åren med Om mig visar att de allra flesta ungdomar mår bra. Men det finns skillnader. Yngre mår bättre än äldre. Killar mår bättre än tjejer, men sämst hälsa uppger ungdomar med annan könsidentitet.
Om mig. Ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil


Artiklar från fritextsvar
Ungdomarna om de viktigaste frågorna 

Intresse för politik och omvärldshändelser

Att duga som man är 

Ungdomar om otrygghet

Ungdomars tankar om ångest och depression
Om mig
är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Vill du veta mer om enkäten som är framtagen tillsammans med ungdomar så är du välkommen att höra av dig till Emma Hjälte i Region Östergötland eller till kontaktpersonen i kommunen.