Landstinget i Östergötland

Om mig - webbenkät till unga

Om mig är en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.  På de här sidorna hittar du material och resultat.

 

Länsrapport 2018

Rapport med resultat från ett urval av frågor över tid (2014-2018) hittar du här

Resultat över tid, 2014-2018

Resultat på läns-, kommun- och skolnivå hittar du i Om migs pivottabell (skolkommun)


Resultat  på läns- och kommunnivå hittar du i Status Östergötland (hemkommun)

Seminarier våren 2018

Välkomna att delta på seminarier om 2018 års resultat och samband mellan hälsa och skolframgång. Välj ett tillfälle mellan den 10-11 april i Mjölby, Norrköping eller Linköping. Anmälan dig här! 

 

 

Rapport Om mig - Ungas perspektiv på hälsa och livsstil, 2014-2016

De tre första åren med Om mig visar att de allra flesta ungdomar mår bra. Men det finns skillnader. Yngre mår bättre än äldre. Killar mår bättre än tjejer, men sämst hälsa uppger ungdomar med annan könsidentitet.
Om mig. Ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil


Artiklar från fritextsvar
Ungdomarna om de viktigaste frågorna 

Intresse för politik och omvärldshändelser

Att duga som man är 

Ungdomar om otrygghet

Ungdomars tankar om ångest och depression

 

Kontakt

 
Emma Hjälte,
Samordnare

Tel. 010-103 63 06

Hanna Henriksson, Utvecklingsledare

Tel: 010-103 93 22

Kontaktpersoner i kommunerna

 

Enkät 2018 

Manual för genomförande

Brev till vårdnadshavare


Brev till ungdomar


Brev till ungdomar-information om dataskyddsförordningen


Enkät 2018 - original
Enkät 2018 - kortversion