Landstinget i Östergötland

Om mig - webbenkät till unga

Om mig är en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. På de här sidorna kan du läsa mer om metoden och hitta resultat.

 

Här kan du testa 2018 års enkät:
Originalversion
Kortversion

 

 

Resultat 2017

2017 års resultat på länsnivå - årskurs 8 i grundskolan
2017 års resultat på länsnivå - årskurs 2 i gymnasieskolan

 

Rapport Om mig - Ungas perspektiv på hälsa och livsstil, 2014-2016

De tre första åren med Om mig visar att de allra flesta ungdomar mår bra. Men det finns skillnader. Yngre mår bättre än äldre. Killar mår bättre än tjejer, men sämst hälsa uppger ungdomar med annan könsidentitet.
Om mig. Ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil


Artiklar från fritextsvar
Ungdomarna om de viktigaste frågorna 

Intresse för politik och omvärldshändelser

Att duga som man är 

Ungdomar om otrygghet

Ungdomars tankar om ångest och depression
Om mig
är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland. Vill du veta mer om enkäten som är framtagen tillsammans med ungdomar så är du välkommen att höra av dig till Emma Hjälte i Region Östergötland eller till kontaktpersonen i kommunen.

 

Kontakt

 
Emma Hjälte,
Samordnare

Tel. 010-103 63 06

Hanna Henriksson, Utvecklingsledare

Tel: 010-103 93 22

Kontaktpersoner i kommunerna

 

Inför enkät 2018 

Manual för genomförande

Brev till vårdnadshavare


Brev till ungdomar


Brev till ungdomar-information om dataskyddsförordningen


Enkät 2018 - original
Enkät 2018 - kortversion