Landstinget i Östergötland

Om mig - webbenkät till unga

Om mig är en årlig webbenkät om hälsa och livsstil till ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten är ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.  

Mellan den 16 september och 25 oktober 2019 genomförs enkäten för sjätte året i rad!

 

Filmer

 

Att duga som man är

Alkohol och narkotika

 

Länsrapport 2018

Rapport med resultat från ett urval av frågor över tid (2014-2018) hittar du här

Bildspel-Länsrapport

 

Ungdomars fritextsvar

Ungdomarna om de viktigaste frågorna 

Intresse för politik och omvärldshändelser

Att duga som man är 

Ungdomar om otrygghet

Ungdomars tankar om ångest och depression

 

Resultat

 

Resultat över tid för skola, kommun och län, hittar du i Om migs webbaserade resultatverktyg

Resultat över tid för län och hemkommun hittar du i Status Östergötland

 

Rapport - Ungas perspektiv på hälsa och livsstil

De tre första åren med Om mig visar att de allra flesta ungdomar mår bra. Men det finns skillnader. Yngre mår bättre än äldre. Killar mår bättre än tjejer, men sämst hälsa uppger ungdomar med annan könsidentitet.
Om mig- Ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil, 2014-2016.


Seminarier våren 2018

Här hittar du material från vårens seminarier om hälsa och skolframgång. Stort tack till er som deltog!

Presentation av resultat 2014-2018

Film om Värgårdsskolans arbete med Om mig                -Tobias Siverholm, Kinda kommun

Malmaskolans arbete med en integrerad elevhälsa          -Ann-Cathrin Jansson, Köping kommun