Landstinget i Östergötland

Ungdomsenkäten Om mig

Om mig är en webbenkät om hälsa och livsstil bland ungdomar i grund- och gymnasieskolan i Östergötland. Enkäten genomförs som ett samarbete mellan Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen Östergötland, och har tagits fram tillsammans med ungdomar i länet.

Enkäten, som skickas ut årligen, genomfördes för sjätte gången hösten 2019. Under fliken Resultat kan du läsa mer om hur ungdomar i Östergötland mår. Resultaten presenteras uppdelat på skola, kommun och länet som helhet.  

 

 

 

Kontakt

 

Emma Hjälte
Samordnare
Tel. 010-103 63 06

Hanna Henriksson
Utvecklingsledare
Tel: 010-103 93 22

Lista på kommunala samordnare