Landstinget i Östergötland

Resultat

Digitala resultatverktyg

Resultat över tid för skola, kommun och län, hittar du i Om migs webbaserade resultatverktyg

Resultat över tid för län och hemkommun hittar du i webbtjänsten Status Östergötland 

Om mig - Länsrapport 2019

Resultat från ett urval av frågor över tid (2014-2019) hittar du i Länsrapport 2019

Fritextsvar i artikelform

I enkäten får ungdomarna med egna ord dela med sig av sina tankar om aktuella ämnen. Deras svar har kodats och sammanställts i form av kortfattade artiklar om:

 

Filmer

Att duga som man är
Alkohol och narkotika