Landstinget i Östergötland

Om mig - metod

På den här sidan hittar du en fördjupad rapport med resultat och analyser av ungdomsenkäten 2014-2016, samt en beskrivning av vår arbetsmetod och fokusgruppsstudie med ungdomar. 

Rapport - Ungas perspektiv på hälsa och livsstil

De tre första åren med Om mig visar att de allra flesta ungdomar mår bra. Men det finns skillnader. Yngre mår bättre än äldre, killar mår bättre än tjejer, men sämst hälsa uppger ungdomar med annan könsidentitet.
Om mig- Ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil, 2014-2016.

Errata till den tryckta versionen av Om mig. Ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil

Tabeller till rapporten Om mig - Ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil
Familj & vänner
Hälsa & livsstil
Tobak & alkohol
Skola & fritid
Livet & framtiden

Metodrapport
I metodrapporten kan du läsa om hur enkäten skapades och hur ungdomar görs delaktiga i arbetet med Om mig. Det innehåller även information om hur enkäten genomförs i skolan och hur svaren hanteras och redovisas. 

Rapport från fokusgrupper med unga
I rapporten Det handlar om mig beskrivs resultat från en fokusgruppsstudie om vad ungdomar tycker är betydelsefullt för att må bra och vad som krävs för att de ska uppleva enkätundersökningar som meningsfulla.