Landstinget i Östergötland

Levande bibliotek

Levande bibliotek - patientmöte

Patienter och närstående har erfarenheter om liv, hälsa och vård och är viktiga samarbetsresurser för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Levande bibliotek hjälper verksamheter att få kontakt med patienter eller närstående för deltagande i utvecklingsarbeten av olika slag.

Levande bibliotek är en ”resursbank” bestående av personer med egen erfarenhet. Härifrån kan verksamheter ”låna” en samarbetsresurs för att belysa patient- eller närståendeperspektivet i pågående förbättrings-, forsknings- och utvecklingsarbeten. Det är ett komplement till de samverkansformer och kontaktvägar mellan Region Östergötland och patient- och närstående som redan finns idag. Här finns rutinen för invånar-, patient- och närståendemedverkan (öppnas i Dokumenta) med bakgrund, arbetsformer och ersättningsmodell.

Personer som ingår i Levande bibliotek kallas för erfarenhetsresurser och har olika bakgrund, erfarenhet och ålder. De har själva anmält sitt intresse för att delta och vill dela med sig av berättelser och tankar för att bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling. På 1177 Vårdgudien finns mer information om hur man som patient- eller närstående anmäler intresse för att delta.

Exempel på uppdrag:

  • Generellt patientperspektiv.
  • Förbättringsarbete genom att dela med dig av erfarenheter ibland annat fokusgrupper och intervjuer
  • Bidra i utbildningssammanhang, som workshops, konferenser, vårdutbildningar.
  • Ledningssammanhang. Som medlem i ledningsgrupp och i process- eller projektplanering.
  • Utveckling av till exempel informationsmaterial, vårdtjänster och digitala verktyg
  • Forskningsprojekt; som representant i planering och genomförande av forskningsprojekt.

Så här lånar ni:

Vänligen fyll i formuläret för verksamhetsförfrågningar för att vi ska kunna matcha din låneförfrågan med lämplig erfarenhetsresurs (patient eller närstående med egen erfarenhet av hälso- och sjukvården). Skicka din förfrågan till LevandeBibliotek@regionostergotland.se.

Uppdragets karaktär matchas med lämpliga erfarenhetsresurser i Levande bibliotek. Verksamheten tar sedan själv kontakt med personen, introducerar och stämmer av inför uppdraget. En överenskommelse mellan uppdragsgivare och erfarenhetsresurs gällande uppdragsbeskrivning och tidsåtgång som ligger till grund för ersättning ska fyllas i.

Efter genomfört uppdrag betalar verksamheten ut arvode enligt beslutad ersättningsmodell, samt utvärderar och återkopplar vad medverkan lett till. Levande bibliotek följer upp respektive uppdrag med ansvarig uppdragsgivare och medverkande erfarenhetsresurser.

Kontakt


Helene Landin
Samordnare Levande bibliotek
Tel. 010-103 96 15

Levande bibliotek funktionsbrevlåda

Aktuellt

Patienters perspektiv på hälso- och sjukvården (RCC Sydöst)

Nyhetsbrev

Levande bibliotek - nyhetsbrev juli 2021

Relaterade länkar

Erfarenheter av att anlita Levande bibliotek (Region Jönköpings län)

För patienter

Information om Levande bibliotek (1177 Vårdguiden)