Region Östergötland

Medarbetare

Maria Elgstrand
Verksamhetschef
Telefon: 010-103 06 49
E-post: Maria.Elgstrand@regionostergotland.se

 

Enhetschefer

   

Christina Berggren
Enhetschef
Utvecklingsledare
Telefon: 010-103 28 21
E-post: Christina.Berggren@regionostergotland.se

 

Jenni Fock
Enhetschef
Processledare omvårdnad

Telefon: 010-103 78 78
E-post: Jenni.Fock@regionostergotland.se

 

Anna Moberg
Enhetschef
Utvecklingsledare
Telefon: 010-103 03 41
E-post: Anna.Bi.Moberg@regionostergotland.se

 

Medarbetare

   

Eva-Lena Ahlberg
Utvecklingsledare
Telefon:  010-103 40 51
E-post: Eva-Lena.Ahlberg@regionostergotland.se

 

Agnetha Anderberg
Administratör
Telefon: 010-103 72 10
E-post: Agneta.Anderberg@regionostergotland.se

 

Annelie Birgersson
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 010-103 46 37
E-post: Annelie.Birgersson@regionostergotland.se

 

Madeleine Borgstedt-Risberg
Statistiker
Telefon:010-103 21 94
E-post: Madeleine.Borgstedt.Risberg@regionostergotland.se

 

Örjan Dalgard
Utvecklingsledare
Telefon: 010-103 03 58
E-post: Orjan.Dalgard@regionostergotland.se

 

Joakim Ekberg
Utredare
Telefon: 010-103 63 19
E-post: Joakim.Ekberg@regionostergotland.se

 

Victoria Fomichov
Statistiker
Telefon: 010-103 20 15
E-post: Victoria.Fomichov.Casaballe@regionostergotland.se

 

Elin Glad
Hälsoprocessledare
Telefon: 010-104 22 42
E-post: Elin.Glad@regionostergotland.se 

 

 

Helen Fredriksson
Utvecklingsledare
Termgruppen
Telefon: 010-103 03 67
E-post: Helen.Fredriksson@regionostergotland.se

 

Anna Hamström
Verksamhetsutvecklare
E-post: Anna.Hamstrom@regionostergotland.se

 

 

Elisabeth Hassel
Processledare
Telefon: 010-103 72 90
E-post: Elisabeth.Hassel@regionostergotland.se

 

Mona Hedestig
Utvecklingsledare
Telefon: 010-104 22 81
E-post: Mona.Hedestig@regionostergotland.se

 

Lotta Hedlin
Objektspecialist
Telefon: 070- 216 60 92
E-post: Lotta.Hedlin@regionostergotland.se

 

Hanna Henriksson
Utvecklingsledare
Telefon: 010-103 93 22
E-post: Hanna.Henriksson@regionostergotland.se

 

 

 

 

Emma Hjälte
Utredare
Telefon: 010-103 63 06
E-post: Emma.Hjalte@regionostergotland.se

 

Lina Jarledal Blom
Uvecklingsledare
Telefon: 010-103 55 58
E-post: Lina.Jarledal.Blom@regionostergotland.se

 

AnneLie Johansson
Statistiker
Telefon: 010-103 02 40
E-post: Anne.Lie.Johansson@regionostergotland.se

 
Yvonne Johansson
Projektledare
Telefon: 010-103 16 86
E-post: Yvonne.R.Johansson@regionostergotland.se
 

Christina Johnson
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 010-103 02 53
E-post: Christina.Johnson@regionostergotland.se

 

Moa Jonsson
Utvecklingsledare
Termgruppen
Telefon: 010-103 69 34
E-post: Moa.M.Jonsson@regionostergotland.se

 

 

Anna Kappling
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 010-103 41 66
E-post: Anna.Kappling@regionostergotland.se

 

 

 

Linda Karlsson
Hälsoprocessledare
Telefon: 010-103 16 03
E-post: Linda.Ev.Karlsson@regionostergotland.se

 

Lovisa Karlsson
Folkhälsovetare
Telefon: 010-103 72 68
E-post: Lovisa.Karlsson@regionostergotland.se

 

Natascha Korolija
Utvecklingsledare
Termgruppen
Telefon: 010-103 03 35
E-post: Natascha.Korolija@regionostergotland.se

 

Helene Landin
Utvecklingsledare
Hälsopedagogiskt forum
Telefon: 010-103 96 15
E-post: Helene.Landin@regionostergotland.se

 

Ann-Sofi Lindeberg
Utvecklingsledare
Telefon:010-103 03 52
E-post: Ann-Sofi.Lindeberg@regionostergotland.se

 

Maria Linderström
Utvecklingsledare
Processledare Kultur och hälsa
Telefon: 010-103 77 11
E-post: Maria.Linderstrom@regionostergotland.se

 

Sofia Lindstrand
ST-läkare i Socialmedicin
Telefon:010-103 34 19
E-post: Sofia.Lindstrand@regionostergotland.se

 

 

Lena Lindgren
Objektspecialist
Telefon: 0705-39 76 55
E-post: Lena.Lindgren@regionostergotland.se

 

Yvonne Ljungqvist
Administratör
Telefon: 010-103 09 84
E-post: Yvonne.Ljungqvist@regionostergotland.se

 

Mats Lowén
ST-läkare
Telefon: 010-103 71 87
E-post: Mats.Lowen@regionostergotland.se

 

Berit Mastrovito
Samhällsodontolog
Telefon: 076-149 82 20
E-post: Berit.Mastrovito@regionostergotland.se


 

 

Thomas Muhr
Objektsägare Patientjournalen
Telefon:
E-post: Thomas.Muhr@regionostergotland.se

 

 

Sari Asa Nikolaisen
Samordnare
Telefon: 010-103 76 57
E-post:
Sari.Asa.Nikolaisen@regionostergotland.se

 

 

Cathrine Nilsson
Administratör
Telefon: 010-103 98 92
E-post: Cathrine.Nilsson@regionostergotland.se

 

Sandra Nöjd
Administratör
Telefon: 010-103 71 31
E-post: Sandra.Nojd@regionostergotland.se

 

Philip Olausson
Objektspecialist
Telefon: 010-103 69 35
E-post: Philip.Olausson@regionostergotland.se

 

Angelica Olsson
Administratör
Telefon: 010-103 17 11
E-post: Angelica.Olsson@regionostergotland.se

 

Karolin Olstam
Samordnare
Telefon: 010-103 71 32
E-post: Karolin.Olstam@regionostergotland.se

 

Gun Prytz
Processledare
Telefon:
E-post: Gun.Prytz@regionostergotland.se

 

Caroline Sjödell
Utredare
Telefon: 010-103 04 05
E-post: Caroline.Sjodell@regionostergotland.se

 

Armin Spreco
Statistiker
Telefon: 010-103 44 02
E-post: Armin.Spreco@regionostergotland.se

 

 

 

Anna Stadig
Folkhälsovetare
Telefon: 010-103 49 64
E-post: Anna.Stadig@regionostergotland.se

 

Rebecca Stenfeldt
Utvecklingsledare
Telefon: 010-103 71 95
E-post:Rebecca.Stenfeldt@regionostergotland.se

 

Jennie Svanström
Statistiker
Telefon: 010-103 71 87
E-post: Jennie.Svanstrom@regionostergotland.se

 

 

Nettan Svartz
Utvecklingsledare
Telefon: 010-103 86 50
E-post: Nettan.Svartz@regionostergotland.se

 

 

Mikael Svensson
Projektledare (Tjänstledig)
Telefon: 010-103 73 61
E-post: Mikael.Svensson@regionostergotland.se

 

Mia Thun
Utvecklingsledare
Telefon: 010-103 17 56
E-post: Mia.Thun@regionostergotland.se

 

 

Anna Törngren
Utvecklingsledare
Termgruppen
Telefon: 010-103 64 56
E-post: Anna.Torngren@regionostergotland.se

 

Jonas Ward
Utvecklingsledare
Telefon: 010-103 03 89
E-post: Jonas.Ward@regionostergotland.se

 

Amanda Weimar
Objektspecialist
Telefon: 010-103 03 16
E-post: Amanda.Weimar@regionostergotland.se

 

Marika Wenemark
Statistiker 
Telefon: 010-103 71 83
E-post: Marika.Wenemark@regionostergotland.se

 

Sofie Westerberg
Folkhälsovetare
Telefon: 010-103 63 61
E-post: Sofie.Westerberg@regionostergotland.se

 

David Wetterbro
Utvecklingsledare
Termgruppen
Telefon: 010-103 64 88
E-post: David.Wetterbro@regionostergotland.se

 

Ulrika Wänseth
Utvecklingsledare
Telefon: 010-103 03 96
E-post: Ulrika.Wänseth@regionostergotland.se

 

 

Katarina Åsberg
Folkhälsovetare
Telefon: 010-103 08 84
E-post: Katarina.Asberg@regionostergotland.se

 

Pia Östryd
Medicinsk rådgivare
Telefon: 010-103 68 47
E-post: Pia.Adolfsson.Ostryd@regionostergotland.se