Region Östergötland

Metoder och verktyg i patientsäkerhetsarbetet

Verksamhetsutveckling vård och hälsa erbjuder olika metoder och verktyg för arbete med patientsäkerhet. Läs mer om Gröna korset, strukturerad journalgranskning, avvikelsehantering och riskanalys på respektive sida. 

Mer information om patientsäkerhet i Region Östergötland finns på Chefläkar och chefsjuksköterskeenheten >>>