Landstinget i Östergötland

Rapporter och publikationer


Sök i publikationslistan över rapporter

Här kan du söka bland alla enhetens rapporter genom att trycka (Ctrl F) och skriva sökordet i rutan längst upp i vänstra hörnet. Hittar du det du söker notera årtal och rapportnummer så finns den som klickbar pdf sorterad under årtal i menyn till vänster.


Sök bland vetenskapliga publikationer >>

År 2016
Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2015
Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2015
År 2015
Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2014
Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2014
År 2014
Slutrapport - kollegialt lärande. Vi lär om oss själva i samverkan med andra
Hälsolyftet. Hälsoundersökningar och hälsosamtal på vårdcentraler i Östergötland
Hälsolyftet. Vetenskapligt underlag om hälsoundersökningar och hälsosamtal samt en ekonomisk utvärdering.
Det handlar om mig
Uppföljning av tandvårdskontakter för äldre tonåringar i Östergötland
Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2013
Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013
År 2013
Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2012
Resurser till tobaksavvänjning – uppföljning 2013
Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2012
Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2012
Hälsofrämjande vårdmiljö
Folkhälsoatlas - övervikt och fetma sydöstra sjukvårdsregionen 2012
Projektet Kultur och hälsa i Östergötland
År 2012
Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2011
Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2011
Rapport av förstudien Mitt hjärta
Utvärdering av Barnhälsan. En pilotverksamhet för barn mellan 6-13 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa
År 2011
Informationsblad: Arbete, arbetslöshet och hälsa i Östergötland
Rapport: Narkotikakartläggning Östergötland 2009
Rapport 2011:2 Om skolbarns hälsa i Östergötland - fem dimensioner av psykisk hälsa
Rapport: Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2010
Rapport: Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2010
Rapport: Slutrapport stimulansmedel
Tobaksuppdraget 2008-2010
Rapport: Slutrapport samverkansprojekt TUM Tobaksprevention på Ungdomsmottagningen/Ungdomshälsan
Rapport: Både ung och vuxen - Om unga mellan 19 och 24 år
Rapport: Tonårstid - Om barn och unga mellan 13 och 18 år
Rapport: Vi börjar skolan - Om barn mellan 6 och 12 år
Rapport: Nu börjar livet - Om den gravida familjen till femåringen
2011:1 Socioekonomi och tandhälsa - hos barn och ungdomar i Östergötland 2009
År 2010
2010:1 Uppföljning av kariesutveckling hos barn och ungdomar
Kerstin Aronsson, Madeleine Borgstedt-Risberg och Lars Valter
Rapport: Utvärderingsrapport Tobaksfri inför operation
Karin Björkman och Lars Valter
Rapport: Folkhälsa och socialantropologin - Tankar och reflektioner utifrån några valda teorier
Helle Noorlind Brage
Rapport: Att växa upp i Östergötland 0-24 år. Landstinget i Östergötland, FHVC
Rapport: Mitt i livet i Östergötland 25-64 år. Landstinget i Östergötland, FHVC
Rapport; Att åldras i Östergötland 65 år och äldre. Landstinget i Östergötland, FHVC
År 2009
2009:5 Östgötens hälsa 2006 Östgötens uppfattning om förtroende
Elisabeth Wärnberg Gerdin och Madeleine Borgstedt-Risberg 
2009:4 Tandhälsans utveckling i Sverige och Östergötland under 1900-talet - Några fakta
Kerstin Aronsson, Sven Ordell och Christina Aldin
2009:3 Fysisk aktivitet på Recept (FaR) inom specialistsjukvården
Katarina Björklund och Lotta Fornander
2009:2 En hälsoorienterad hälso- och sjukvård - förutsättningar för utveckling Exemplet Östergötland
Charlotta Lindell och Elisabeth Wärnberg Gerdin
2009:1 Östgötens hälsa 2006 Metodrapport 3 Vad tyckte respondenten
Marika Wenemark
År 2008
2008:8 Rädsla, hot och våld i Östergötland 2008
Madeleine Borgstedt-Risberg, Charlotta Lindell och Susanne Stålhammar
2008:7 Uppföljning av ungdomars vikt i Östergötland - vad har hänt med 91-orna?
Marianne Angbratt, Joakim Ekberg och Lars Walter
2008:6 Oralhalsorelaterad livskvalitet - vetenskap och klinik
Elisabeth Wärnberg Gerdin, Björn Söderfeldt, Catharina Hägglin och Margareta Jonsson
2008:5 Skador vid fysisk aktivitet - Skaderegistrering år 2008 i Östergötland
Susanne Stålhammar, Madeleine Borgstedt-Risberg och Katarina Björklund
2008:4 Riskabla spelvanor i Östergötland
Charlotta Lindell och Annelie Johansson
2008:3 Alkohol och narkotika - förekomst, förebyggande och behandling i Östergötland
Charlotta Lindell och Lotta Fornander
2008:2 A socio-economic classification of small areas in the county of Östergötland
Lars Walter och Elin Eriksson
2008:1 Östgötens hälsa 2006 Kommunrapport - Sammanfattande resultat
Helen Axelsson och Madeleine Borgstedt-Risberg
År 2007
07:11 Östgötens hälsa 2006 - Sjukdomar, besvär och hälsa
Helen Axelsson, Madeleine Borgstedt-Risberg och Helle Noorlind Brage
07:10 Östgötens hälsa 2006 Östgötens förtroende för vården
Elisabeth Wärnberg Gerdin, Tommy Svensson och Madeleine Borgstedt-Risberg
07:9 Socioekonomi och tandhälsa
Kerstin Aronsson, Elin Eriksson, Lars Walter och Christina Aldin
07:8 Östgötens hälsa 2006 - Levnadsvanor och förändringsbenägenhet
Helen Axelsson, Madeleine Borgstedt-Risberg, Elin Eriksson och Lars Walter
07:7 Östgötens hälsa 2006 - Vård och förtroende
Helen Axelsson, Madeleine Borgstedt-Risberg, Elin Eriksson och Lars Walter
07:6 Östgötens hälsa 2006 - Hälsa
Helen Axelsson, Madeleine Borgstedt-Risberg, Elin Eriksson och Lars Walter
07:5 Östgötens hälsa 2006 - Allmänna frågor
Helen Axelsson, Madeleine Borgstedt-Risberg, Elin Eriksson och Lars Walter
07:4 Hälsa på lika villkor - en jämförelse mellan Östergötland och riket
Helen Axelsson, Elin Eriksson och Lotta Fornander
07:3 Östgötens hälsa 2006 - Pengarna och livet
Charlotta Lindell, Elin Eriksson, Anita Jernberger och Lars Walter
07:2 Östgötens hälsa 2006 - Vårdbehov, vårdutnyttjande och synpunkter på vården Madeleine Borgstedt-Risberg, Susanne Stålhammar
07:1 Östgötens hälsa 2006 - Östgötarnas levnadsvanor och motivation att förändra dessa Lena Lindhe Söderlund, Lotta Fornander, Magdalena Jacobson Marianne Angbratt, Matti Leijon, Anita Jernberger
År 2006
06:11 Fysisk aktivitet på recept (FaR) i Östergötland 2005 – Lovande resultat, men receptet för framtiden ligger i en ännu bättre samverkan Matti leijon, Lotta Fornander
06:10 Östgötens hälsa 2006 Metodrapport 1 - metodbeskrivning Marika Wenemark
06:9 Munhälsa hos äldre och funktionshindrade Kerstin Aronsson, Elin Eriksson, Lotta Fornander och Christina Aldin
06:8 Östgötens hälsa 2006, Lars Walter, Helle Noorlind Brage
06:7 Kartläggning av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget i Östergötland Del 2. Magdalena Jacobson och Lars Walter
06:6 Skaderegistrering år 2005 i Östergötland Madeleine Borgstedt-Risberg och Susanne Stålhammar
06:5 Motivernade samtal som metod för livsstilsförändring hos kunder på Apotek Lena Lindhe Söderlund, Kjell Johansson
06:4 Östgötens psykiska hälsa Om unga vuxna. Marika Wenemark, Lotta Fornander, Madeleine Borgstedt-Risberg
06:3 Kartläggning av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget i Östergötland. Anita Jernberger, Ingrid Andersson, Britt-Marie Svensson och Anna Kullberg
06:2 Fysisk aktivitet på recept - fungerar det? En utvärdering av Östgötamodellen. Matti Leijon, Magdalena Jacobson
06:1 Östgötens psykiska hälsa Om barnfamiljer. Marika Wenemark
År 2005
05:7 Barns hälsa och miljö i Östergötland. Madeleine Borgstedt-Risberg
05:6 Kartläggning av invandrares hälsa i Östergötland. Lotta Fornander, Marika Wenemark
05:5 Utvärdering av motiverande Samtal på Apotek. Marlene Ockander, Lena Lindhe Söderlund
05:4 Länsdelsrapport Östergötland - Sammanställning över demografiska och socioekonomiska variabler samt hälsovariabler per länsdel i Östergötland Helle Noorlind Brage, Lars Walter, Elin Eriksson, Madeleine Borgstedt-Risberg
05:2 Östgötens psykiska hälsa Synpunkter på vården av psykiskt sjuka och idéer till förbättringar. Madeleine Borgstedt-Risberg, Marika Wenemark, Tommy Holmberg, Per Nettelbladt, Helle Noorlind Brage
5:1 Östgötens psykiska hälsa Med egna ord om psykiska besvär. Marika Wenemark, Madeleine Borgstedt-Risberg, Tommy Holmberg, Per Nettelbladt, Helle Noorlind Brage
År 2004
04:9 Munhälsorelaterad livskvalitet hos sköra äldre Jämförelse mellan mätinstrumenten OHIP49 och OHIP14. Elisabeth Wärnberg Gerdin, Kerstin Aronsson, Margareta Jonsson, Arne Halling, Lars Walter, Elin Eriksson
04:8 Att sprida data - Enkäten "Östgötens psykiska hälsa" som kunskaps- och informationsbärare. Helle Noorlind Brage
04:7 Motiverande Samtal vid övervikt och fetma. Susanne Skillborg, Lena Lindhe Söderlund Marianne Angbratt, Elisabeth Wärnberg Gerdin
04:6 Att främja viktsminskning. Uppfattningar om faktorer som underlättar respektive hindrar viktminskning med gruppbehandling. Marianne Angbratt, Anne Göransson, Elisabeth Wärnberg Gerdin
04:5 Hur speglar instrument för hälsorelaterad livskvalitet olika självrapporterade sjukdomar och symptom? Marika Wenemark, Margareta Kristenson, Helle Noorlind Brage
04:4 Handledarnas upplevelser och erfarenheter av ProblemBaserad Rehabilitering (PBR) Lena Lindhe Söderlund
04:3 Sjukskrivningar i Östergötland 1997-2000 - Tidsmönster och geografiska variationer. Owe Löfman, Behrooz Shahirnejad, Karin Svensson, Annika Söderlund
04:2 Östgötens psykiska hälsa
Kommunrapport om självskattad psykisk hälsa. Madeleine Borgstedt-Risberg, Tommy Holmberg, Per Nettelbladt, Helle Noorlind Brage, Marika Wenemark, Ingemar Åkerlind
04:1 Muntorrhet hos äldre
Validering av ett instrument och samband med munhälsorelaterad livskvalitet. Susanne Einarson, Elisabeth Wärnberg Gerdin, Ingegerd Johansson
År 2003
03:5 Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland. Tandhälsan och socioekonomiska faktorer. Kerstin Aronsson, Elin Eriksson
03:4 Tänder hela livet. Munhälsorelaterad livskvalitet hos äldre. Kerstin Aronsso, Elisabeth Wärnberg Gerdin
03:3 Deltagarnas upplevelser och erfarenheter av Problembaserad Rehabilitering. Susanne Skillborg, Lena Lindhe Söderlund, Marlene Ockander
03:2 Kartläggning av barns vikt och viktutveckling. Marianne Angbratt
03:1 Östgötens psykiska hälsa - En kartläggning av självskattad psykisk hälsa i Östergötland hösten 2002. Marika Wenemark, Madelene Borgstedt-Risberg, Tommy Holmberg, Per Nettelbladt, Helle Noorlind Brage, Ingemar Åkerlind
År 2002
02:2 Social Isolering. Elaine Sjögren, Margareta Kristenson
02:1 Hälsa och hälsorelaterad livskvalitet mätt med EQ och SF-36 i Östergötlands och Kalmar län: resultat från befolkningsenkäterna. Elin Eriksson, Anders Nordlund
År 2001
01:4 En longitudinell 5-årsstudie om munhälsa, attityder och beteende till tandvård bland 50-åringar (f.1942) i Örebro och Östergötland. Arne Halling, Lennart Unell
01:3 Fördjupad analys av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland. Kerstin Aronsson Johan Byrsjö Christina Aldin
01:2 Hjärtsjuklighet i Östergötland 1988-1997.
Rolf Wiklund, Johan Byrsjö, Inger Hagström, Owe Löfman och Helle Noorlind Brage
01:1 Att mäta barns psykiska hälsa med självskattningsenkäter
En kunskapsöversikt. Karin Zetterqvist Nelson
År 2000
00:3 Socioekonomiska skillnader i Östergötland - En klusteranalys på nyckelkodsområden
Johan Byrsjö, Helle Noorlind Brage
00:2 Panoramaröntgen i allmänhet. Bildkval- o diagram utbyte.
Eva Klintström
00:1 Östgötens hälsa och miljö. Ekberg, Noorlind-Brage
Monir Dastserri
År 1999
99:3 Klassifikationshjälpmedel enl ICD-10. Bodil Persson
99:2 Socio-ekonomiska data på nyckelkodsnivå; Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg, Ödeshög. Samhälls- och miljömedicinska enheten
99:1 Nya rön om lågdosstrålning, Martin Tondel
År 1998
98:9 Socio-ekonomiska data på nyckelkodsnivå, Samhälls- och miljömedicinska enheten
98:8 Kvalitetssäkr av patientverksam i de
yrkes- och miljömedicinska projektet, Claes Mild Projektarbete vid företagsläkarutbildningen
98:7 Bibliografi 96-97, Owe Löfman
98:6 Slutrapport av Dagmarprojektet, Ulf Flodin, Agneta Seneby, Clas Tegenfeldt
98:5 Förändringar i arbete och hälsa på försäkr.kassan i Östergötland, Therese Karlsson, Annika Gustafsson
98:3 God Mat för oss på väg. Vägkrogsproj. Birgitta Elwing/Sofia F.
98:2 Östgötens hälsa och miljö, Kerstin Ekberg
98:1 Kvalitetssäkringsprojektet Fyra Folktandvårdsklin. i Östergötland, Sven Ordell
Arne Halling
År 1997
97:4 Social ojämlikhet och ohälsa - Riskfaktorer för hjärtinfarkt i olika socioekonomiska grupper, Margareta Kristenson
97:3 Hälsovinstmätning, varför och hur - En sammanfattning av aktuellt kunskapsläge och debatt, Margareta Kristenson, Elisabeth Wärnberg Gerdin, Johannes Vang
97:2 Drog- och hälsoprojektet i Skäggetorp 1996 - ett samverkansprojekt mellan kommun och landsting Arne Halling, Anita Silfver, Gun-Britt Melin- Törnros och Inger Blomqvist
97:1 Kungsbergsprojektet, Arne Halling
År 1996
96:5  50-åringars mun- och tandhälsa i Örebro och Östergötlands län 1992, Arne Halling
96:4 GIS-utvecklingsprogram - sammanfattning och förslag, Owe Löfman
96:3 Introduktion till Dental Audit och Benchmarking inom tandv. marking inom tandvården, Arne Halling
96:2 Sammanställning och processutvärdering av projektet Hälsoundersköterskor, Johannes Vang
96:1 Butik för livet, Birgitta Elwing


Till sidan topp>>

Övriga rapporter
Uppföljning av handlingsprogrammet för skadeförebyggande arbete i Östergötland
Susanne Stålhammar oktober 2007
Interventionsprojekt mot karies, baserade på tvärsektoriellt samarbete i socioekonomiskt belastade områden i Östergötland Kerstin Aronsson, Sven Ordell Juni 2007
Tandhälsan hos barn och ungdomar 3-19 år i Östergötlands kommuner Kerstin Aronsson Elin Mako 
Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994 - 2010 Kerstin Aronsson Elin Mako
Fokusgrupper med barn och ungdomar i Hageby - Ett delprojekt i "En tobaksfri livsstart i Hageby" Susanne Skillborg Elisabeth Wärnberg Gerdin Britt Öster
Fysisk aktivitet på recept (FaR) i Östergötland 2003. Matti Leijon
Hälsa och livsstil i områden med olika socioekonomiska förutsättningar Helle Noorlind Brage, Elin Eriksson och Johan Byrsjö
Ungdomars psykiska hälsa - en pilotstudie från Linköpings kommun. Linda Eliasson, Helle Noorlind Brage
Nationella register - en sammanställning av utvalda register Elin Eriksson


Till sidan topp>>

Kortrapporter
Kortfattad manual för Motiverande Samtal på Apotek
– ett verktyg för kundkommunikation, Lena Lindhe Söderlund et al
Bruk och missbruk av alkohol och tobak i Östergötlands kommuner, Madeleine Borgstedt-Risberg
Förtroende för sjukvården och det självupplevda behovet i Östergötlands kommuner, Madeleine Borgstedt-Risberg
Sömnproblem och stress i Östergötlands kommuner, Madeleine Borgstedt-Risberg
Fysisk aktivitet på recept (FaR) i Östergötland 2003 Matti Leijon


Till sidan topp>>

Skaderapporter
Tandskador i Östergötland 2009 2010
Olycksfall i Östergötland 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Rapport 2008:5 Skador vid Fysisk aktivitet  
Landstingets skaderegistrering 2007 
Uppföljning av handlingsprogrammet för skadeförebyggande arbete i Östergötland 
Rapport 2007:12 Skador i bostad och bostadsområde  
Rapport 2006:6 Skaderegistrering 2005 i Östergötland  

Till sidan topp>>
-------------------------------------------------------------------------------- 

För att kunna läsa dokumenten behöver du ha tillgång till Acrobat Reader.
Om du inte har Acrobat Reader kan du hämta det här: Acrobat Reader