Region Östergötland

Övriga rapporter

Här hittar du rapporter som inte ingår i enhetens ISSN-serie.

Kortrapporter
Fallprevention bland äldre på vårdcentralerna i Östergötland från enkätundersökning 2008 (Pdf 80 kb)
Kartläggning av arbetet med Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i Östergötland 2008 (Pdf 208 Kb)
Kartläggning av arbetet med Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i Östergötland 2007 (Pdf 211 Kb)
Fysisk aktivitet på recept- fungerar det? Förkortad version 2006 (Pdf 306 Kb)
Fokusgrupper med barn och ungdomar i Hageby 2004 (pdf 158 Kb)
Bruk och missbruk av alkohol och tobak i Östergötlands kommuner 2004 (Pdf 65 Kb)
Förtroende för sjukvården och det självupplevda behovet i Östergötlands kommuner 2004 (Pdf (64 Kb)
Kortfattad manual för Motiverande Samtal på Apotek 2004 (Pdf 115 Kb)
Sömnproblem och stress i Östergötlands kommuner 2004 (Pdf 59 Kb)
Nationella register - En sammanställning av utvalda register 2004 (Pdf 1 Mb)
Hälsa och livsstil i områden med olika socioekonomiska förutsättningar 2003 (pdf 172 Kb)
Fysisk aktivitet på recept (FaR) i Östergötland 2003 (Pdf 62 Kb)

 

Tandhälsorapporter
Interventionsprojekt mot karies, baserade på tvärsektoriellt samarbete i socioekonomiskt belastade områden i Östergötland  2007 (Pdf 398 Kb)
Författare: Kerstin Aronsson, Sven Ordell
Tandhälsan hos barn och ungdomar 3-19 år i Östergötland år (Pdf 340 Kb):
2010, 2009, 2008, 2007, 2006,  2005, 20042003, 2002 och 2001
Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland år 1994-2004 (pdf 62 Kb)
Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland år 1994-2006 (pdf 79 Kb)
Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland år 1994-2007 (pdf 125 Kb)
Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland år 1994-2008 (pdf 90 Kb)
Uppföljning av tandhälsan bland barn och ungdomar i Östergötland 1994-2009 (pdf 76 Kb)
Uppföljning av tandhälsan bland barn och ungdomar i Östergötland  1994-2010 (Pdf 358 Kb)

 

 

Skaderapporter
193 Kb Tandskador i Östergötland 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
113 Kb Olycksfall i Östergötland 2010
151 Kb Olycksfall i Östergötland 2009
79 Kb Olycksfall i Östergötland 2008 

1,2 Mb Rapport 2008:5 Skador vid Fysisk aktivitet 
692 Kb Olycksfall i Östergötland 2007 
1 Mb Landstingets skaderegistrering 2007
584 Kb Uppföljning av handlingsprogrammet för skadeförebyggande arbete i Östergötland 
2 Mb Rapport 2007:12 Skador i bostad och bostadsområde 
100 Kb Skaderapport 2007 Olycksfall i Östergötland 2006 
692 Kb Skaderapport 2006:6 Skaderegistrering 2005 i Östergötland 

  
För information om tidigare rapporter kontakta Madeleine Borgstedt-Risberg tel 010-103 21 94, madeleine.borgstedt.risberg@regionostergotland.se