Region Östergötland

Rapporter 2012

 

Rapporten Uppföljning av tandhälsan Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2011 (pdf 289 Kb) Tandhälsodata för barn och ungdomar har sammanställts varje år sedan 1994. Rapporten beskriver utvecklingen av tandhälsan hos barn och ungdomar under perioden 1994-2011.
Rapporten Tandhälsan hos barn och ungdomar Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2011 (pdf 282 Kb) Rapporten innehåller översikt över tandhälsoläget i länet respektive de 13 kommunerna 2011. Rapporten beskriver också andelen barn och ungdomar som har undersökts, fördelning folktandvård och privat tandvård, tobaksbruk och flouridhalt i dricksvatten.
Rapporten Mitt hjärta

Rapport av förstudien Mitt hjärta (pdf 3 Mb)
På uppdrag av Wreta-samverkan har en förstudie vid namn Mitt hjärta sammanställts. Förstudien kartlägger strukturer, samverkansformer och pågående interventioner som har bäring på folkhälsa och hjärt- och kärlprevention i fyra kommuner och landstinget i Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik. 

Utvärdering av Barnhälsan Utvärdering av Barnhälsan (pdf 842 Kb)
Barnhälsan är en pilotverksamhet för barn mellan 6-13 år med lindrig till måttlig psykisk ohälsa som startade hösten 2010 med hjälp av statsbidrag. Primärvården i varje länsdel fi ck i uppdrag att starta en verksamhet som ska arbeta med att behandla och förebygga psykisk ohälsa hos barn. En utvärdering av pilotverksamheten har genomförts för att kunna beskriva hur de olika modellerna i länsdelarna möter barnens behov.