Region Östergötland

Rapporter 2014

Slutrapport - kellegialt lärande Slutrapport - kollegialt lärande Vi lär om oss själva i samverkan med andra (pdf 2MB)

Ett kollegialt lärande innebär att deltagarna ges möjlighet att reflektera över det egna arbetet för att i dialog med granskarna komma fram till vad som kan förändras och förbättras. Processen har genomförts av två vårdcentraler som bedrivs i landstingets egen regi, Kärna vårdcentral och Cityhälsan Söder. De gemensamma upplevelserna/erfarenheterna är att kollegialt lärande som metod är ett utmärkt sett att utveckla det egna hälsofrämjande arbetet. 
Rapporten Hälsolyftet En sammanställning av resultat år 2012-2013

Hälsolyftet. Hälsoundersökningar och hälsosamtal på vårdcentraler i Östergötland. En sammanställning av resultaten år 2012-2013. (pdf 4 MB)

Hälsolyftet är en satsning där befolkningen i Östergötland erbjuds hälsoundersökningar och hälsosamtal på sin vårdcentral. Rapporten sammanfattar de första resultaten av deltagarnas socioekonomi, hälsa, risk‐ och skyddsfaktorer för hjärt‐ och
kärlsjukdom och deras utvärdering av besöket samt en utvärdering av medarbetarnas upplevelser av att arbeta med Hälsolyftet. 

 

Rapporten Om hälsosamtal och ekonomi

Hälsolyftet. Vetenskapligt underlag om hälsoundersökningar och hälsosamtal samt en ekonomisk utvärdering. (pdf 1 MB)

Summering av resultat från hälsoundersökningar och hälsosamtal samt ekonomisk utvärdering av Hälsolyftet.

Rapporten Det handlar om mig Det handlar om mig (pdf 3MB)
Enkäter kan vara ett av redskapen för att undersöka hur ungdomar mår, om frågorna ställs på rätt sätt. Enligt ungdomar måste undersökningar kännas relevanta och fokusera på behov av tillhörighet, goda relationer och andra förutsättningar för trygghet som ger en stabil grund för psykisk hälsa och framtid,
oavsett vad man vill veta mer om.
Rapporten Tandvårdskontakter för äldre tonåringar

Uppföljning av tandvårdskontakter för äldre tonåringar i Östergötland (pdf 623 Kb).
Studien beskriver hur stor andel av de nittonåriga ungdomarna som besöker tandvården innan de lämnar den organiserade barn och ungdomstandvården och därigenom får hjälp att planera för fortsatta regelbundna tandvårdsbesök. Studien belyser också orsaker till att ett antal ungdomar inte tar del av den sista avgiftsfria undersökningen. 

 

 

Rapporten tandhälsan hos barn och ungdomar Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2013
(pdf 635 Kb). Rapporten innehåller översikt över tandhälsoläget i länet respektive de 13 kommunerna 2013. Rapporten beskriver också andelen barn och ungdomar som har undersökts, fördelning folktandvård och privat tandvård, tobaksbruk och flouridhalt i dricksvatten.
Rapporten uppföljning av tandhälsan Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2013 (pdf 1 Mb). Tandhälsodata för barn och ungdomar har sammanställts varje år sedan 1994. Rapporten beskriver utvecklingen av tandhälsan hos barn och ungdomar under perioden 1994-2013.