Landstinget i Östergötland

Rapporter 2015

 

Flicka som borstar tänder Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2014
Tandhälsodata för barn och ungdomar har sammanställts varje år sedan 1994. Rapporten beskriver utvecklingen av tandhälsan hos barn och ungdomar under perioden 1994-2014.
Karta över Östergötland Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2014
Rapporten innehåller översikt över tandhälsoläget i länet respektive de 13 kommunerna 2014. Rapporten beskriver också andelen barn och ungdomar som har undersökts, fördelning folktandvård och privat tandvård samt flouridhalt i dricksvatten.