Landstinget i Östergötland

Rapporter 2016

Må bra med kultur i Östergötland 2012-2015
Denna rapport ger en sammanfattning av hur arbetet med Må bra med kultur har drivits och genomförts i Östergötland under åren 2012-2015.

Rapport narkotikakartläggning 2016
I denna rapport ingår resultat av 2016 års narkotikakartläggning, resultat från ungdomsenkäten Om mig och kommunala avloppsmätningar. Dessa resultat har kompletterats med nationella data från enkäten Hälsa på lika villkor och från dödsorsaksregistret. Regionala data från polismyndigheten, data från Smittskyddsenheten och Rättmedicinalverket.
Pojke som borstar tänderna Uppföljning av tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötland 1994-2015
Tandhälsodata för barn och ungdomar har sammanställts varje år sedan 1994. Rapporten beskriver utvecklingen av tandhälsan hos barn och ungdomar under perioden 1994-2015.
Karta över Östergötlands kommuner Tandhälsan hos barn och ungdomar i Östergötlands kommuner 2015
Rapporten innehåller översikt över tandhälsoläget i länet respektive de 13 kommunerna 2015. Rapporten beskriver också andelen barn och ungdomar som har undersökts, fördelning folktandvård och privat tandvård samt flouridhalt i dricksvatten.
Socioekonomi och tandhälsa hos barn och ungdomar i Östergötland 2015
Tandhälsan förbättras hos barn och ungdomar i Sverige. Orsakerna till att karies uppstår är väl kända och möjliga att påverka. Ändå försämras tandhälsan i vissa områden i Östergötland.
Tandhälsa hos barn har ett tydligt samband med socioekonomiska förhållanden och ojämlikheten ökar jämfört med tidigare studier. Rapporten visar geografiskt vilka områden som har den lägsta socioekonomin och de största problemen med dålig tandhälsa hos barn och ungdomar.