Landstinget i Östergötland

Rapporter 2018

 

 

Synpunkter på vården av psykisk ohälsa och idéer till förbättringar

Rapporten bygger på ungefär 2 900 synpunkter på vården av psykisk ohälsa och idéer till förbättringar från 1 500 medborgare. Rapporten ger en bred bild av synpunkter på vård av psykisk ohälsa från grupper med eller utan egna psykiska besvär av olika grad och med eller utan erfarenheter av vården. 

 Bild på rapportens framsida

Människors egna beskrivningar av symtom, påverkan på vardagen, orsaker och hantering

I rapporten beskriver medborgarna psykisk ohälsa med sina egna ord. Beskrivningarna handlar om hur man upplever sina besvär, hur besvären påverkar vardagen, vad man själv tror är orsaken och hur man hantera sina besvär.

 Bild på rapporten

 Så mår östgötarna
Rapporten beskriver vad vi vet om östgötarnas hälsa utifrån resultat från de personer som deltagit i riktade hälsosamtal år 2012-2015. Riktade hälsosamtal erbjuds på vårdcentralen, till personer mellan 40-70 år i Östergötland. 

Tabellbilaga till rapporten Så mår östgötarna  

 


Rapport narkotikakartläggning 2018

I denna rapport ingår resultat av 2018 års narkotikakartläggning, resultat från ungdomsenkäten Om mig och kommunala avloppsmätningar. Dessa resultat har kompletterats med bland annat data från enkäten Hälsa på lika villkor, dödsorsaksregistret, Polismyndigheten och Rättsmedicinalverket.

Uppföljning av tandhälsan hos barn och unga i Östergötland 1994-2017

Syftet med rapporten är att ge underlag för diskussion och analys inom tandvården som i sin tur leder till planering och utvärdering av tandvård för barn och unga i Östergötland på olika nivåer. Rapporten är en sammanslagning av tre tidigare rapporter.
Årets rapport har kompletterats med uppgifter om tobaksfrihet för 12-åringar.