Landstinget i Östergötland

Statistikuppdrag

Diagram 

Funktionsbrevlåda för statistikförfrågningar

Mindre förfrågningar som berör statistik, exempelvis insamling och analys av data, enkätkonstruktion och metodfrågor, är du välkommen att mejla till oss. Gör det till vår funktionsbrevlåda: statistikuppdrag@regionostergotland.se


 

Kontakt

 
Madeleine Borgstedt-Risberg
Tel. 010-103 21 94