Region Östergötland

Terminologi och informatik

Vad är Termgruppen?

Termgruppen i Region Östergötland är en funktion som arbetar regionövergripande med terminologi och informatik. Vårt uppdrag är att verka för regiongemensam terminologi och informationsstruktur i vårddokumentationen, både tvärprofessionellt och yrkesspecifikt.

Enhetlig terminologi och informationsstruktur förbättrar möjligheterna att utbyta vårdinformation och möjliggör uppföljning och kvalitetssäkring. Det minskar också risken för missförstånd och bidrar till att information kan återanvändas i större utsträckning.
 

Termgruppen arbetar på beställning av olika verksamheter i Region Östergötland, till exempel enskilda kliniker, IT-förvaltningen, regionledningen. Beslut om resulterande termer, beskrivningar och dokumentationsstruktur fattas av Termgruppen. I mer komplexa fall fattas besluten av objektägarna för Patientjournalen i Region Östergötland

Termgruppen utgör en av funktionerna i Region Östergötlands centrala arbete kring journalinnehåll. Den strategiska inriktningen beskrivs i Strategi för vårddokumentation i Region Östergötland.

Beställningar till Termgruppen

Frågor och beställningar skickas in via vårt formulär i Stöd- och serviceportalen. Termgruppen hanterar beställningar av Cosmicrelaterade dokumentationsbehov som gäller: 

  • sökord
  • dokumentationsmallar
  • remissmallar
  • undersökningstyper Cosmic Multimediaverktyg
  • inskrivningsorsaker

Övriga Cosmicrelaterade ärenden hänvisas till regionens kundtjänst för stöd och service.