Region Östergötland

Termer

Region Östergötlands sökordstermer i Cosmic

Senast uppdaterad: 2021-01-14
Vår förteckning över sökordstermer från Cosmic uppdateras en gång i månaden. Uppdateringen sker i slutet av varje månad. För att söka i filen använder du kortkommandot "ctrl+f". De sökord som idag finns i Cosmic men som inte ingår i förteckningen kommer allt eftersom omarbetas och inkluderas i förteckningen. Vid frågor om förteckningen är du välkommen att kontakta oss via vårt formulär i Stöd- och serviceportalen.

 

Region Östergötlands avvikelsetermer

Senast uppdaterad: 2019-02-26
Termgruppen ansvarar för förvaltningen av Region Östergötlands termer inom avvikelsehantering. Eventuella ändringar av termerna görs i samarbete med processledaren för regionens avvikelsearbete. Synpunkter, frågor och förslag på ändringar för de aktuella termerna skickas till Synergi systemförvaltningen. Mer information om regionens avvikelsearbete hittar ni här.

 

Termer för undersökningstyper Cosmic Multimediaverktyg

Senast uppdaterad: 2020-10-21
Termgruppen ansvarar för att ta fram Region Östergötlands termer för undersökningstyper i Cosmic Multimediaverktyg. Verktyget erbjuder en möjlighet att skapa och spara bilder med direkt och säker koppling mellan Cosmic Journal och bildarkiv. För den som vill veta mer om verktyget och hur man som verksamhet kommer igång så finns mer information om det här