Landstinget i Östergötland

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och könsstympning orsakar stort lidande och bidrar till fysisk och psykisk ohälsa. Att vården aktivt ställer frågan om någon är våldsutsatt kan vara avgörande för att personen ska få stöd och behandling.

Var fjärde kvinna och var sjätte man har blivit utsatt för våld i en nära relation. Vart tionde barn har upplevt våld i familjen. Vården har en viktig roll att tidigt upptäcka våldsutsatta personer och hjälpa dem till rätt vård, stöd och behandling.

– Det är oftast kvinnor som drabbas av hot och våld och konsekvenserna blir både fysiska och psykiska. Det är vanligt att det leder till sjukdom, och ohälsa, ångest och depression. Ibland är det uppenbart att någon är våldsutsatt men det vanligaste är att det inte syns utåt. Därför är det så viktigt att frågan ställs vid olika tillfällen i vården, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland.

Läs mer och se filmen där Lena Lundgren uttalar sig på SKR:s webbsida om vård för våldsutsatta patienter.

Hälso- och sjukvårdens ansvar är att:

  • upptäcka personer som utsatts för våld
  • behandla skador och symtom
  • dokumentera skador
  • informera och motivera till stödinsatser
  • samverka och hänvisa till adekvat instans
  • anmäla till socialtjänsten om misstanke finns att barn far illa

Vårdprocessprogram för våld i nära relationer - Region Östergötland (Dokumenta)

Vårdprocessprogram för könsstympning - Region Östergötland (Dokumenta)

Arbetsgrupp kring våld i nära relationer

I regionen finns en arbetsgrupp kring våld i nära relationer sedan 2018. Syftet med gruppen är att kunna sprida och bära ansvaret för frågan ut i den egna verksamheten. Vi ses kontinuerligt och diskuterar frågor inom området. Saknas det representant från din verksamhet? Vill du vara med i arbetsgruppen? Ta kontakt med samordnare Karolin Olstam. 

 

KontaktKarolin Olstam
Samordnare
Tel. 010-103 71 32


Johanna Simmons
ST-läkare
Tel. 010-103 10 57


Marcus Lundin
Verksamhetsutvecklare
Spec.sjuksköterska intensivvård