Landstinget i Östergötland

Våld i nära relationer

Våld i en nära relation är ett allvarligt samhällsproblem som framförallt drabbar kvinnor och barn och som får både sociala, ekonomiska, psykiska och hälsomässiga konsekvenser.

Att minska våldet i nära relationer är inte bara en viktig samhällsfråga, det är också en barnrättsfråga, en kvinnofråga och en HBTQI-fråga. Våld i nära relationer finns i alla samhällsklasser, åldersgrupper och etniska grupper.

Personer utsatta för våld i nära relationer söker ofta hälso- och sjukvården för akut vård av skador men också indirekt för olika fysiska, psykiska eller psykosomatiska symtom. De kommer exempelvis till primärvården, psykiatrin, akutvården, tandvården och mödrahälsovården. Det är därför viktigt att det finns en bred och länsövergripande beredskap för det medicinska och psykosociala omhändertagandet av våldsutsatta personer.

Hälso- och sjukvårdens ansvar är att:

  • upptäcka personer som utsatts för våld
  • behandla skador och symtom
  • dokumentera skador
  • informera och motivera till stödinsatser
  • samverka och hänvisa till adekvat instans
  • anmäla till socialtjänsten om misstanke finns att barn far illa

Vårdprocessprogram för våld i nära relationer - Region Östergötland (Dokumenta)

Vårdprocessprogram för könsstympning - Region Östergötland (Dokumenta)

Arbetsgrupp kring våld i nära relationer

I regionen finns en arbetsgrupp kring våld i nära relationer sedan 2018. Syftet med gruppen är att kunna sprida och bära ansvaret för frågan ut i den egna verksamheten. Vi ses kontinuerligt och diskuterar frågor inom området. Saknas det representant från din verksamhet? Vill du vara med i arbetsgruppen? Ta kontakt med samordnare Karolin Olstam. 

 

Kontakt
Karolin Olstam
Samordnare
Tel. 010-103 71 32

Johanna Simmons
ST-läkare
Tel. 010-103 10 57

Caroline Sjödell
Utredare
Tel. 010-103 04 05