Landstinget i Östergötland

Filmer om våld i nära relationer

Föreläsningar från Region Östergötland

Våldsprocessen

Polisen har tagit fram filmerna om Eva och Johan:

Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm har tagit fram fyra filmer om våldsprocessen:

Våld mot funktionsnedsatta

Myndigheten för delaktighet står bakom Afsoon - en film om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning >>>

Att lämna en relation

Att lämna en relation som präglas av våld är långt ifrån lätt. Insamlingsstiftelsen Respira ger råd om hur det kan gå till >>>

Barn och våld i nära relation

UNICEF har gjort filmen Barn som lever med våld i hemmet >>>

Linn Moser Hällen har gjort den animerade kortfilmen Jag minns mycket mer än du tror >>> 

Arbetsgivarens ansvar

I en föreläsning från Uppsala Universitet får vi lära oss hur chefer och kollegor kan hjälpa den som är utsatt för våld >>> 

Omgivningens betydelse

Brottsoffermyndigheten har gjort en film som beskriver omgivningens betydelse för våldsutsatta kvinnor och barn >>> 

Sexuellt våld

Föreningen Fatta har gjort en film som förklarar vad sexuellt våld är >>>

Våld mot djur

Finns det en koppling mellan våld i nära relationer och våld mot djur? Carin Holmberg vid SLU svarar på frågan i den här föreläsningen >>>

Motiverande samtal och våld i nära relationer

Liria Ortiz är psykolog, psykoterapeut och författare. Hon undervisar och handleder i motiverande samtal (MI) med inriktning på våld i nära relationer. Filmerna nedan visar olika delar i motiverande samtal:   

  1. Motsatsen till MI
  2. Ett inledande motiverande samtal
  3. Hantera motstånd
  4. Hitta fokus för samtalet (meny-agenda)
  5. Utforska ambivalens
  6. Informera i dialog
  7. Beslut och sammanfattning