Landstinget i Östergötland

Material att beställa

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon (020-50 50 50) för den som utsätts för hot och våld. De erbjuder kostnadsfritt informationsmaterial som kan beställas via deras hemsida >>>

Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har en kunskapsbank för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NKC:s publikationer kan beställas kostnadsfritt via deras hemsida >>> 

Könsstympningspass

Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram könsstympningspasset, som är ett verktyg i det förebyggande arbetet mot könsstympning. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med utlandsresa för att kunna använda det som informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar könsstympning.

Passet innehåller information om svensk lagstiftning gällande könsstympning, olika typer av könsstympning samt konsekvenser av detta. Passet finns på svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Vi skickar gärna material så mejla er beställning till samordnare Karolin Olstam.

Checklistor

  • Att tänka på vid misstanke om våld i nära relation ger förslag på frågor som kan ställas till patienter. Checklistan innehåller också kontaktuppgifter till mottagningar som patienten vid behov kan hänvisas vidare till. Beställning av inplastade checklistor görs till Karolin Olstam.
  • Viktiga telefonnummer - våld i nära relation är en checklista med telefonnummer till kvinnohälsan, socialtjour, kvinnojour med mera i de olika länsdelarna i Östergötland. Mejla din beställning till Karolin Olstam.