Landstinget i Östergötland

Material att beställa

På den här sidan finns både material som du kan beställa och sådant som du kan skriva ut själv. 

Checklista - våld i nära relationer

Checklista för möte med patienter utsatta för våld i nära relationer (Word). Checklistan kan med fördel laddas ner och justeras efter lokala förutsättningar. 

Frågor att ställa vid misstanke om våld i nära relation

Att tänka på vid misstanke om våld i nära relation (pdf för utskrift). I dokumentet ges förslag på frågor som kan ställas till patienter. Det innehåller också kontaktuppgifter till mottagningar som patienten kan hänvisas vidare till vid behov. Inplastade versioner går att beställa genom att mejla till Karolin Olstam.

Flödesschema för våld i nära relationer

Flödesschemat för våld i nära relation (pdf) är tänkt att fyllas i och anpassas till lokala förutsättningar.  

Folder och visitkort - information till patienter

Viktiga telefonnummer - våld i nära relation (pdf för utskrift) är en folder med telefonnummer till kvinnohälsan, socialjour och kvinnojour i de olika länsdelarna i Östergötland. Foldern finns även som visitkort (pdf för utskrift). Du kan skriva ut folder och visitkort själv eller beställa dem genom att mejla till Karolin Olstam.  

Stöd för äldre

Stöd för dig som är äldre och som är eller har varit utsatt för kränkningar, våld eller övergrepp (pdf för utskrift) är en folder med information och viktiga telefonnummer. Skriv ut den själv eller beställ den genom att mejla Karolin Olstam.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon (020-50 50 50) för den som utsätts för hot och våld. De erbjuder kostnadsfritt informationsmaterial som kan beställas via deras hemsida >>>

Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har en kunskapsbank för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NKC:s publikationer kan beställas kostnadsfritt via deras hemsida >>> 

Könsstympningspass

Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram könsstympningspasset, som är ett verktyg i det förebyggande arbetet mot könsstympning. Föräldrar erbjuds att ta med sig passet i samband med utlandsresa för att kunna använda det som informationsdokument och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar könsstympning.

Passet innehåller information om svensk lagstiftning gällande könsstympning, olika typer av könsstympning samt konsekvenser av detta. Passet finns på svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Vi skickar gärna material så mejla er beställning till samordnare Karolin Olstam.