Landstinget i Östergötland

Material att beställa

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon (020-50 50 50) för den som utsätts för hot och våld. Kvinnofridslinjen erbjuder kostnadsfritt informationsmaterial som kan beställas via deras hemsida >>>

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har en kunskapsbank för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Du kan beställa NCK:s publikationer kostnadsfritt via deras hemsida >>> 

Könsstympningspasset är ett verktyg i det förebyggande arbetet mot könsstympning. Det är framtaget av Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland. Föräldrar erbjuds att ta med sig könsstympningspasset i samband med en resa utomlands, där det kan användas som ett informationsdokument, och som ett stöd i att stå emot eventuella påtryckningar från släkt och övrigt nätverk som förespråkar sedvänjan.

Passet innehåller information om svensk lagstiftning gällande brottet, olika typer av könsstympning samt konsekvenser av detta. Passet finns på svenska, engelska, franska, arabiska, amhariska, dari, albanska, somaliska, swahili (kiswahili), tigrinja, pashto, spanska och tyska.

Vi skickar gärna material så mejla er beställning till samordnare Karolin Olstam.

Checklistan Att tänka på vid misstanke om våld i nära relation riktar sig till yrkesverksamma och är framtagen av Region Östergötland. Checklistan ger förslag på frågor som kan ställas till patienter samt kontaktuppgifter till mottagningar dit patienten vid behov kan hänvisas vidare till. 

Mejla er beställning av inplastade checklistor till samordnare Karolin Olstam.

Checklista