Landstinget i Östergötland

Så här frågar du

Exempel på hur du kan fråga om våldsutsatthet: 

  • Har någon slagit, sparkat, skrämt eller gjort dig illa?
  • Jag ser att du har ett blåmärke på armen, hur fick du det?
  • Jag undrar lite, är det något som har hänt dig?
  • Har det hänt att du känt dig rädd för någon?
  • Känner du dig trygg där du bor nu?
  • Känner du dig säker med din partner?
  • Känner du dig kontrollerad av någon i din närhet?
  • Är det något du måste göra som du inte vill?
  • Är det något du vill göra som du inte får?

Region Östergötlands riktlinje för våld i nära relationer >>>