Landstinget i Östergötland

Utbildning

Mäns våld mot kvinnor

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har lanserat en webbaserad introduktionskurs med grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Våld mot äldre 

Socialstyrelsens webbutbildning om våld mot äldre riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Utbildningen finns på Socialstyrelsens webbsida >>>

Människohandel och prostitution

Socialstyrelsens webbutbildningar om sex mot ersättning syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om sexuella risksituationer som vuxna respektive barn och unga kan befinna sig i.

Nationella metodstödsteamet (NMT) och Sveriges länsstyrelser har tagit fram den kostnadsfria utbildningen Människohandel med barn och unga.

NMT och Länsstyrelserna står bakom webbsidan DU AVGÖR! Där finns bland annat en kort kampanjfilm om människohandel och prostitution.

Webbsidan Resekurage.se vill informera allmänheten om förekomsten av sexuell exploatering av barn i samband med turism och resande. På deras webbsida kan du göra Resekuragetestet.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Migrationsverkets webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck tar upp mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder samt intellektuell funktionsnedsättning och heder. Som komplement till utbildningen finns utbildningsfilmer på flera olika språk. Utbildningen och filmerna finns på hedersförtryck.se

Länsstyrelsen i Stockholms län har i samverkan med andra aktörer tagit fram en webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är kostnadsfri att använda och vänder sig i första hand till personal inom socialtjänsten, skolan och förskolan, men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, och rättsväsende samt ideella aktörer. 

Könsstympning av flickor och kvinnor

Socialstyrelsens webbutbildning om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta.

 

 

Presentation för din verksamhet? 

Region Östergötland har tagit fram en presentation om våld i nära realationer med tillhörande talmanus:   

Våld i nära relationer