Landstinget i Östergötland

Utbildning

Mäns våld mot kvinnor

Våld mot äldre 

Människohandel och prostitution

Hedersrelaterat våld och förtryck

  • Migrationsverkets webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck tar upp mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder samt intellektuell funktionsnedsättning och heder. Som komplement till utbildningen finns utbildningsfilmer på flera olika språk. Utbildningen och filmerna finns på hedersförtryck.se >>>
  • Länsstyrelsen i Stockholms län har i samverkan med andra aktörer tagit fram en webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck. Kursen är kostnadsfri att använda och vänder sig i första hand till personal inom socialtjänsten, skolan och förskolan, men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, och rättsväsende samt ideella aktörer. Utbildningen finns på webbkursheder.se >>>

Könsstympning av flickor och kvinnor

 

 

Presentation för din verksamhet? 

Region Östergötland har tagit fram en presentation om våld i nära realationer som ger en inblick i vad det är, hur våldet kan påverka hälsan och hur vårdpersonal kan upptäcka våldet.