Landstinget i Östergötland

Kunskap, stöd och behandling

Information om våld och hur det kan upptäckas

Regionala verksamheter som erbjuder stöd och/eller behandling

 • Frideborg - frihet från våld i nära relationer
  Frideborgs verksamhet i Norrköping för våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld. Tar emot från Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Folder om Frideborg för utskrift.
 • Linköpings kommun - stöd vid våld i nära relationer
  Råd och stöd från Linköpings kommun för människor som är våldsutsatta av sin partner och barn som upplevt våld i familjen. Har mansmottagning samt barn- och ungdomsverksamhet. Tar emot från Åtvidaberg, Boxholm, Kinda, Ydre, Motala och Vimmerby.
 • Tantjouren
  Stöd för äldre kvinnor som är utsatta för psykiskt eller fysiskt våld i en nära relation. En del av kvinnojouren i Norrköping.
 • Eleonoragruppen
  Linköpingsbaserad verksamhet för barn som lever med våld.
 • Solkatten
  Finspångs kommuns gruppverksamhet för barn och unga som lever i familjer med krångel.

Nationella verksamheter som erbjuder stöd och/eller behandling

 • Kvinnofridslinjen
  Nationell stödtelefon för dig som utsätts för hot och våld.
 • RFSL:s brottsofferjour
  För dig som identifierar dig som HBTQ-person och blivit utsatt för hot, våld och kränkningar.
 • Terrafem
  Jourtelefon för kvinnor med utländsk bakgrund.
 • Unizon
  Samling av kvinno- och tjejjourer och andra stödverksamheter i Sverige.
 • Hedersförtryck.se
  Stödtelefon (010-223 57 60) för dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation.
 • BRIS
  Barnens rätt i samhället.