Region Östergötland

Verksamhetsutveckling

Ett av Verksamhetsutveckling vård och hälsas uppdrag är att arbeta med systematiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för hela Region Östergötland. Målet är att i enlighet med Region Östergötlands vision sträva efter att uppnå en säker, effektiv och mer tillgänglig hälso- och sjukvård. På uppdrag av regionledningen utvecklar vi metoder och processmodeller för att kunna säkra och bedriva ett genomgående kvalitets-, förbättrings- och utvecklingsarbete.

Vi finns till för verksamheter inom Region Östergötland som en aktiv sparringpartner med strategier för långsiktig förändring. Vi har tillsammans många års erfarenhet av processledning och utveckling. Vi arbetar exempelvis med Lean och produktionsplanering och erbjuder både utbildningar och processtöd i olika förändringsprojekt.

Kontakta oss gärna via mejl för ytterligare information.