Landstinget i Östergötland

Metoder och verktyg

Verksamhetsutveckling vård och hälsas roll inom förbättringskunskap är att driva centrumövergripande förbättringsprojekt och tillhandahålla metoder och verktyg samt bevaka nya trender inom området.

Region Östergötland har uttalat att Lean är vår verksamhetsstrategi i syfte att nå målbilden, genom att organisera arbete och våra resurser för att kunna skapa ett så bra flöde som möjligt med hög kvalitet som resultat.

I förbättringsarbetet används etablerade metoder och verktyg inom förbättringskunskap och Lean.

Kunskapsområdet förbättringskunskap har för hälso- och sjukvården beskrivits av Professor Paul B Batalden och Patrica Stoltz enligt figur nedan. Förbättringskunskap kan ses om ett komplement till professionell kunskap och tillsammans kan dessa kunskaper användas i förbättringsarbete för att öka värdet för den som vården är till för.

Källa: Batalden

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården måste ha två uppdrag på jobbet.

  1. Det ordinarie arbetet
  2. Att utveckla det arbetet och systemet man jobbar i, vilket innefattar både professionell kunskap och förbättringskunskap.

 

 

 

Övrigt