Landstinget i Östergötland

A3

A3-metoden är ett hjälpmedel för att strukturera och dokumentera när man vill förbättra eller lösa problem.  (Metoden har fått sitt namn efter formatet på papperet man använder.)

A3 för problemlösning

Om du vill lösa ett problem, en avvikelse eller helt enkelt åstadkomma en förbättring, så hjälper dig denna A3 att strukturera arbetet.

A3 för uppstart av leansatsning

Om ni har tagit beslut att starta en leansatsning på kliniken eller enheten finns det en A3 mall som hjälp för att strukturtera upp arbetet i början samt göra en enkel riskanalys för arbetet.

Mer information