Landstinget i Östergötland

Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagram
Fiskbensdiagram är ett hjälpmedel för att systematiskt komma åt grundorsaker till ett problem. Diagrammet kallas också orsak-verkan-diagram eller fiskbensdiagram.
Användningsområde:
Den grafiska framställningen gör att komplexa situationer och relationer mellan huvudorsaker och det definierade problemet enkelt kan presenteras för andra. Diagrammet ger en tydlig bild av de faktorer som kan påverka ett specifikt problem.

 

Mer information

Fiskbensdiagram lathund