Region Östergötland

PDSA

PDSA-hjulet beskriver hur man testar en förändring genom att faktiskt pröva den, observera vad som händer och sedan dra slutsatser från obserationen. Följande steg ingår i testcykeln

  • planera
  • testa, gör, pröva
  • studera, analysera
  • lär, agera

Det är ofta bättre att snabbt komma igång och göra små tester än att planera länge och göra omfattande tester. Själva förändringen bör vara innovativ och ambitiös, men den bör testas i liten skala. Vilka tester kan man börja genomföra nästa vecka?

En första test kan till exempel omfatta en eller två läkare på en mottagning istället för hela vårdcentralen eller sjukhusmottagning. Eller en ny handläggningsordning testas på de tre kommande patienterna. Varje testcykel - om den genomförs väl - är lärorik och skapar en bas för vidare lärande i nästa testcykel.

När man vet att en förändring verkligen leder till en förbättring och man har haft förmånen att visa det i fler på varandra följande testcykler, då är det dags att implementera förändringen i stor skala det vill säga på hela mottagningen, kliniken eller sjukhuset.

Det är både möjligt och önskvärt att testa olika idéer samtidigt. Varje testcykel dokumenteras för sig. Kanske börjar man med en cykel och när den är igång eller inne på sitt "andra" varv startas nästa test. Om man gör på detta sätt och i slutänden känner sig osäker på vilken av förändringarna som faktiskt ledde till förbättringar, är det lätt att för en tid återgå till det gamla sättet med någon rutin och se vad som händer. Kvarstår förbättringen eller inte?

Kom ihåg att det inte handlar om att göra förändringar för förändringens egen skull. Det handlar om att ta reda på vilka förändringar som leder till förbättringar. Det är de som skall implementeras - inga andra.