Landstinget i Östergötland

Utbildningar inom verksamhetsutveckling

Vill du ha stöd och kompetensutveckling?
Verksamhetsutveckling vård och hälsa kan erbjuda utbildning och stöd till verksamheter som genomför förbättringsarbeten. Utbildningsinsatserna vänder sig främst till ledningsgrupper, eller förbättringsgrupper som har behov av kompetensutveckling.

Utbildningar finns inom följande områden:

Lean

  

 

Introduktion i Lean

 

Mål:
Att ge grundläggande kunskap om Lean.

Innehåll:
Under passet kommer vi att gå igenom grunderna i lean det vill säga vad är lean, vad står det för och hur är det användbart inom vården.

Målgrupp:
Öppen föreläsning för alla medarbetare inom regionen som vill veta mer om lean.

Utbildningen är kostnadsfri.

Nästa tillfälle: Finns i Kompetensportalen

Anmälan: Finns i Kompetensportalen

Frågor ställs till: Mia Thun på Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

 

Lean Academy

 

Mål:
Målet med Lean Academy är att överföra leankompetens till aktuell verksamhet och här igenom att säkerställa långsiktighet och få spridning. Utbildningen Lean Academy  grundar sig på att ”lära-genom-att göra” som säkerställer varvning mellan teori och praktik.

Innehåll:
Lean Academy består av 7 st moduler där vi går igenom olika faser, uppstart, nulägesanalyser, framtagande av lösningsförslag, målstyrning och ständiga förbättringar

Vi ger även handledning till deltagarna vid varje tillfälle. Tid för handledningen kommer att sättas av på eftermiddagen vid varje tillfälle. Den avslutande halvdagen är redovisning av deltagarnas förbättringsarbeten.

Läs mer om innehållet i Lean Academy här

Målgrupp:
För att få nytta av Lean Academy skall man genomföra ett förbättringsarbete på hemmaplan under utbildningsperioden. På Lean Academy deltar chefer och medarbetare som skall kunna fortsätta att driva leanarbetet på enheten/kliniken.  

Utbildningen är kostnadsfri. 

Anmälan sker i dialog med Mia Thun på Centrum för verksamhetsstöd och utveckling.

Datum för nästa omgång vår 2017: Anmälan sker i Kompetensportalen

 

  

Produktionsplanering


Mål:

Att ge grundläggande teoretisk kunskap i produktionsplanering enligt modellen Produktionsplanering Region Östergötland. 

Innehåll:
Föredraget ger en introduktion och grundläggande teoretisk bakgrund av vad modellen Produktionsplanering Region Östergötands planeringsprocess innebär, praktiska exempel och beskrivning av hur man går tillväga vid produktionsplanering inom vården.


Målgrupp:
Öppen föreläsning för alla medarbetare inom Region Östergötland som vill veta mer om produktionsplanering. 

Utbildningen är kostnadsfri.

Nästa tillfälle:
För tillfället finns inga schemalagda utbildningstillfällen. Vid intresse vänligen kontakta produktionsplanering@regionostergotland.se

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mer information