Landstinget i Östergötland

Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys innebär att man kartlägger aktiviteterna i en process utifrån kundens/patientens perspektiv. Därefter beräknar man process- och väntetider i syfte att ta reda den värdeskapande tiden för kunden/patienten. Slutligen görs en slöserianalys.