Landstinget i Östergötland

Försäkringsmedicin

På dessa sidor hittar du som vårdgivare kunskapsstöd inom försäkringsmedicin såsom information om rehabiliteringskoordinatorer, processer och kontaktpersoner.

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur bland annat funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika sjukförsäkringars utformning.  

I Region Östergötland finns en Försäkringsmedicinsk kommitté med övergripande syfte att bidra till en säker, god och jämlik sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i Östergötland.

Sjukskrivning ska vara en aktiv åtgärd
En sjukskrivning ska, i kombination med råd och stöd, bidra till att en individ kan använda sin förmåga trots eventuella begränsningar. Det är viktigt att det finns ett tydligt syfte med en sjukskrivning.

 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

Kontakt


Mejla gärna till vår funktionsbrevlåda eller kontakta någon av oss som är kontaktpersoner.