Region Östergötland

Tjänster

Här hittar du länkar till olika webbtjänster du kan ha användning för i ditt arbete med sjukskrivning.

Intygsstatistik

Statistiktjänsten för ordinerad sjukskrivning visar samlad statistik för sjukskrivningar ordinerade av läkare. Tjänsten visar statistik för alla läkarintyg som skickas elektroniskt från hälso- och sjukvårdens journalsystem.

Statistiktjänsten består av två delar:

  • nationell statistik (tillgänglig för alla)
  • inloggad statistik för vårdenhet, vårdgivare och landsting (går endast att se med särskild behörighet inom hälso- och sjukvården

 Intygsstatistik

 Riktlinje för behörighet

 

Rehabstöd

Rehabstöd är en nationell tjänst som kan ge dig som rehabkoordinator eller läkare en samlad bild över alla pågående sjukfall för en viss vårdenhet.

För att bli användare och kunna logga in i Rehabstöd krävs att du:

  • finns i HSA och har e-tjänstekort med SITHS-certifikat
  • har blivit tilldelad uppdrag med syfte ”Vård och behandling” i HSA av LBA för den eller de vårdenheter som behörigheten avser
  • har rätt personliga förutsättningar för att logga in.

Läs mer om personliga förutsättningar och behörighetskrav>>>

 Rehabstödet

 Manual för rehabstödet

Webcert, en frågor- och svarfunktion

Tanken med frågor- och svarfunktionen är att förkorta och snabba upp vägen mellan läkare och Försäkringskassan, när Försäkringskassan har frågor eller behöver kompletterande uppgifter. Webcert fungerar även åt andra hållet när du som läkare har frågor. Det förutsätter dock att ett elektroniskt läkarintyg skickats först, för att funktionen ska fungera. Ytterligare information kring tjänsterna samt användarmanualer finns på CMIT:s webbsida