Region Östergötland

Rehabiliteringskoordinator

I uppdraget som rehabiliteringskoordinator i Region Östergötland ingår att:

  • vara kontakt-/stödperson till patient som är, eller riskerar att bli, sjukskriven om inte annan medarbetare naturligt har den uppgiften,
  • i dialog med sjukskrivande läkare och övriga i resursteamet (där sådant finns) verka för att en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan fastställs och dokumenteras,
  • tidigt etablera kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling i syfte att underlätta återgång i arbete eller för att vara kvar i arbete,
  • stödja verksamhetschefen i att ta fram, implementera och följa upp rutiner för sjukskrivningsprocessen,
  • redovisa och följa upp statistik om sjukskrivningsmönster på enhetsnivå,
  • vara uppdaterad inom det försäkringsmedicinska området,
  • delta i lokala och länsgemensamma nätverksträffar och utbildningar för rehabiliteringskoordinatorer,
  • aktualisera nya sjukfall till rehabiliteringsteam där sådant finns,
  • samverka internt inom hälso- och sjukvården samt med externa aktörer, så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och arbetsgivare.

Beskrivning av uppdraget som rehabiliteringskoordinator;

http://play.skl.se/video/rehabiliteringskoordinatorn-och-extern-samverkan