Region Östergötland

Rehabiliteringskoordinator

Nätverksträffar

Nästa nätverksträff hålls den 9 oktober. Mer information kommer så småningom.


Utbildning

Rehabkoordinatorer är välkomna att delta på grundutbildningen i försäkringsmedicin. Utbildningstillfällen under 2018 hittar du här >>>

 

Handledningstillfällen för nya rehabkoordinatorer

Grupphandledning vid två tillfällen med medicinsk rådgivare i försäkringsmedicin och en erfaren rehabkoordinator. Träffarna sker den 16 april och 14 maj i Linköping. För mer information och anmälan se program >>> Sista dag för anmälan är 11 april.

 

Mentorer för nya rehabkoordinatorer

Du som är ny i din tjänst som rehabkoordinator och vill ha råd och handledning från en mer erfaren kollega är välkommen att kontakta någon av våra mentorer.

 

Uppdraget som rehabiliteringskoordinator

I uppdraget som rehabkoordinator i Region Östergötland ingår att:

  • vara kontakt-/stödperson till patient som är, eller riskerar att bli, sjukskriven om inte annan medarbetare naturligt har den uppgiften,
  • i dialog med sjukskrivande läkare och övriga i resursteamet (där sådant finns) verka för att en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan fastställs och dokumenteras.
  • Tidigt etablera kontakt med arbetsgivare eller arbetsförmedling i syfte att underlätta återgång i arbete eller för att vara kvar i arbete,
  • stödja verksamhetschefen i att ta fram, implementera och följa upp rutiner för sjukskrivningsprocessen,
  • redovisa och följa upp statistik om sjukskrivningsmönster på enhetsnivå,
  • vara uppdaterad inom det försäkringsmedicinska området,
  • delta i lokala och länsgemensamma nätverksträffar och utbildningar för rehabiliteringskoordinatorer,
  • aktualisera nya sjukfall till rehabiliteringsteam där sådant finns,
  • samverka internt inom hälso- och sjukvården samt med externa aktörer, så som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och arbetsgivare.

 

Film om uppdraget som rehabiliteringskoordinator

SKL har gjort en kort film som beskriver uppdraget som rehabkoordinator.
 

Metodbok för koordinering

SKL har tagit fram en metodbok som beskriver det arbete som rehabiliteringskoordinatorn förväntas göra, hur koordinering kan utföras i praktiken och vilken kunskap och kompetens som krävs för uppdraget. Som ett komplement till boken finns också praktiska tips, frågeformulär, frågeguider, blanketter och mallar.

 

Vårdhandboken

I Vårdhandboken kan du läsa om koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering.

 

Avgiftshandboken

Avgiftshandboken innehåller de regler och avgifter som tillämpas för såväl den öppna som slutna sjukvården inom Region Östergötland.