Region Östergötland

Rehabiliteringskoordinator

Nätverksträffar

Välkomna på konferensen "Rehabkoordinatorn-det mest moderna i svensk sjukvård"                      Växjö den 26-27 mars 2020. Vid frågor kontakta Gun Prytz.

 

Utbildning

Rehabiliteringskoordinatorer är välkomna att delta på grundutbildningen i försäkringsmedicin. Utbildningstillfällen under 2020 hittar du här >>>

 

Webbutbildning

SKL har tagit fram en webbutbildning för att ge nya och blivande rehabiliteringskoordinatorer en introduktion till funktionen för koordinering i hälso- och sjukvården. Även rehabiliteringskoordinatorer som jobbat ett tag kan ha nytta av utbildningen och ett kapitel riktar sig till verksamhetschefer och arbetsledare som leder funktion för koordinering. 

 

Handledning hösten 2020

Välkomna att anmäla er till nya handledningstillfällen i höst.

 

Mentorer för nya rehabiliteringskoordinatorer

Du som är ny i din tjänst som rehabiliteringskoordinator och vill ha råd och handledning från en mer erfaren kollega är välkommen att kontakta någon av våra mentorer.

 

Uppdraget som rehabiliteringskoordinator

I uppdraget som rehabiliteringskoordinator i Region Östergötland ingår bland annat att ge individuellt anpassat stöd till patienter och att samverka internt och externt. Hela uppdragsbeskrivningen finns i Dokumenta.

 

SKLs presetationer

SKL om rehabiliteringskoordinering för reko

SKL om rehabiliteringskoordinering för chefer

 

 

Metodbok för koordinering

SKL har tagit fram en metodbok som beskriver det arbete som rehabiliteringskoordinatorn förväntas göra, hur koordinering kan utföras i praktiken och vilken kunskap och kompetens som krävs för uppdraget. Som ett komplement till boken finns också praktiska tips, frågeformulär, frågeguider, blanketter och mallar.

 

Vårdhandboken

I Vårdhandboken kan du läsa om koordinering vid sjukskrivning och rehabilitering.

 

Avgiftshandboken

Avgiftshandboken innehåller de regler och avgifter som tillämpas för såväl den öppna som slutna sjukvården inom Region Östergötland.