Region Östergötland

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen - för dig som vårdgivare

 

I arbetet med sjukskrivning och rehabilitering ingår bedömningar och insatser av flera professioner. Vid behov samverkar hälso- och sjukvården med externa aktörer i patientärenden, där arbetsgivaren är en viktig aktör tillsammans med arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen.