Region Östergötland

Utbildning och lärande

För dig som arbetar med sjukskrivning och rehabilitering finns det många olika sätt att hålla dig uppdaterad och kompetensutveckla dig inom området.

Region Östergötland arrangerar föreläsningar, konferenser och utbildningar i försäkringsmedicin, men även inom specifika områden som våld i nära relationer eller psykisk ohälsa. Alla aktuella utbildningar hittar du under rubriken "Försäkringsmedicinska utbildningar" till vänster.

Vi har också samlat utbildningsmaterial, filmer och aktuell forskning som kan vara ett stöd för dig i arbetet med sjukskrivningsprocessen under fliken "utbildningsmaterial".