Region Östergötland

Information och verktyg

Här finns information och verktyg från relevanta aktörer som du kan ha nytta av i arbetet med sjukskrivning och rehabilitering.

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

 

 SKL om sjukskrivning och rehabilitering

 Vårdhandbok juridik och administration

 SKL:s sida om forskning inom området sjukskrivning och rehabilitering

 SKL förebygga och förkorta sjukskrivning

 

Myndigheter

 

I det försäkringsmedicinska beslutsstödet finns de övergripande principer för sjukskrivningsprocessen som Socialstyrelsen har slagit fast.

 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

 Försäkringskassan om försäkringsmedicin  

 Försäkringskassan: Film om hur FK använder informationen i läkarintyget

 Försäkringskassan: Vilken information behövs i läkarintyget?

 

 

Region Östergötland

 

 Delegering av läkarintyg - intyg till arbetsgivare

 Arbets- och miljömedicinbloggen

 Må bra med kultur

 Våld i nära relationer