Landstinget i Östergötland

Katastrofmedicinskt Centrum (KMC)

   

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.

KMC har i uppdrag att bedriva forskning, utveckling och undervisning inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumatologi på regional, nationell och internationell nivå.
 
 

Nyheter

PS fakultet i Stockholm
KMC har i januari utbildat Stockholms läns landstings första PS fakultet!
[2018-01-18]

Anmäl dig till 'Framtidens skadeplats - en dag för möte mellan forskare och praktiker' den 1 februari 8-16.30 på KMC!
[2017-12-19]

Samverkansövning Bränslebrist (BränslE)
Den 28 och 29 november övade särskild sjukvårdsledning på regional nivå tillsammans med samtliga aktörer i Östergötland.
[2017-12-04]

Utbildning och övning i anhörigupplysning
Den 25 oktober genomförde Region Östergötland en första utbildning och övning gällande en regionövergripande anhörigupplysning.
[2017-10-25]

Ny PS hemsida!
Nu är nya hemsidan för PS – Prehospital sjukvårdsledning igång!
[2017-10-09]

Välkommen till årets riksträffar 2017!
PS riksträff, PS Plus fortbildning och Samverkan vid CBRNE kommer även i år hållas på Vildmarkshotellet, Kolmården mellan 5-8 december.
[2017-09-28]

Välkommen till möte 'Global hälsa' som hålls på Katastrofmedicinskt centrum den 10 november!
Seminariet är kostnadsfritt.
[2017-09-04]

Förstudierapport traumaprocessen inom Sydöstra sjukvårdsregionen
Katastrofmedicinskt centrum fick i uppdrag av Sydöstra sjukvårdsregionen/RSL att genomföra en förstudie och kartläggning av traumaprocessen i regionen.
[2017-02-20]
Seminarie 'Framtidens skadeplats'
Den 26 januari arrangerade Carer tillsammans med KMC ett seminarie om Framtidens skadeplats med deltagare från olika myndigheter, praktikerorganisationer och företag.
[2017-01-30]

 


 
 

 

Postadress
Katastrofmedicinskt centrum
Universitetssjukhuset
581 85  Linköping

Besöksadress: 
Johannes Magnus väg 11
583 30 Linköping

Telefon
010-103 35 69

In English
Kontakta oss
Kurser
Informationsblad KMC utbildningar
Lokaler
Sändlista e-post

Filmade föreläsningar från traumaseminarie som arrangerades på KMC den 16 december 2015.

Har vi i Sverige förmågan att ta hand om många svårt skadade? Vad kan vi lära utav andra länder? Vad kan forskningen bidra med och går det att träna i förväg, innan det händer?
Gästföreläsare: Prof Kobi Peleg, National Center for Trauma and Emergency Medicine, Israel.

Filmade föreläsningar från öppet seminarie "Att leda sjukvård på ett särskilt sätt" - 16 april 2015