Landstinget i Östergötland

Katastrofmedicinskt Centrum (KMC)

   

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.

KMC har uppdraget att vara ett nationellt och internationellt centrum inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumatologi sedan starten 2001. Syftet är att bedriva forskning, utbildning, utveckling inom dessa ämnesområden. Läs mer >>>
 

Nyheter

Den 15 februari disputerar vår kollega Robert Larsen vid Linköpings Universitet. Igår spikade Robert traditionsenligt upp sin avhandling hos oss på KMC!
[2019-01-29]

Ny produktionsenhetschef på KMC
Den 1 januari tillträdde Rickard Lundin som Produktionsenhetschef för KMC. Rickard har tidigare varit verksamhetschef vid centrumet för två av våra enheter.
[2019-01-16]

Plötsligt händer det med farligt ämne.....
Den 28-29 november höll KMC en utbildning i CBRN på sjukhus som innefattar bland annat föreläsning om RN händelse, farligt ämne-c händelse och praktisk övning i personsanering tillsammans med strålskyddsfysiker.
[2018-11-30]

Brobygge mellan primärvården i Sverige och Rumänien
Hur fungerar primärvården i Rumänien? Den frågan ställde sig Internationella medicinska programmet (IMP) efter att allt fler rumänska EU-migranter bosatt sig i Sverige. I slutet av oktober reste representanter från två rumänska vårdcentraler till Östergötland, där de bland annat fick besöka Vårdcentralen Skäggetorp i Linköping. 
[2018-11-08]

Patientsäkerhet i Kenya
Patientsäkerhet är ett område som får större och större fokus i Kenya och inte minst i Eldoret. Under två dagar vecka 43 har ett team från Region Östergötland utbildat 14 personer i patientsäkerhet och i att utbilda blivande händelseanalysledare, ”training of trainers”.
[2018-10-31]

Försökspersoner sökes till KMC!
Vi genomför just nu en studie om första hjälpen-åtgärder under stress. Vi söker dig som är lekman, tränad lekman (exempelvis Röda Korsets Första hjälpare), ambulanspersonal eller brandman. Du kommer få en kortare utbildning/repetition i HLR och Tourniquetapplicering samt få tillämpa de färdigheterna under lugna och stressade förhållanden.
[2018-10-10]

Studiebesök från Kenya
Samarbetet mellan Internationella Medicinska Programmet (IMP), Region Östergötland och MTRH MoI Teaching and Referral Hospital i Eldoret, Kenya, bedrivs sedan 2013. Denna veckan är sjukvårdsledningen från MTRH samt rektorn från MOI University i Eldoret, Kenya, på studiebesök i Linköping.
[2018-09-12]

Riksträffar 2018!
Välkommen med din anmälan till årets riksträffar PS, PS Plus, Samverkan!
[2018-09-11]

Vi välkomnar vår nya kollega Louise Almström!
Louise arbetar på Universitetssjukhuset i Linköping på operationsavdelningen som utbildningsansvarig operationssjuksköterska och från och med slutet av augusti kommer Louise arbeta deltid hos oss på KMC med en intrahospital profil. 
[2018-08-20]

Öppet möte om Healtcare in Conflict
Den 31 augusti arrangeras ett öppet möte om Healtcare in Conflicts på KMC. Föranmälan senast 19 augusti. Välkommen!
[2018-06-14]

Information om GDPR
Region Östergötland behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att anmäla sig till en kurs. Uppgifterna är de som anges i anmälningsformuläret. Uppgifterna kommer inte lämnas vidare, undantag där certifikat tillverkas av leverantör. Läs mer om GDPR >>>
[2018-05-30]

ETS fakultet i Korea!
Katastrofmedicinskt centrum har under vecka 20 utbildat en Emergo Train System fakultet i Seoul, Korea.
[2018-05-22]

 


 
 

 

Postadress
Katastrofmedicinskt centrum
Universitetssjukhuset
581 85  Linköping

Besöksadress: 
Johannes Magnus väg 11
583 30 Linköping

Telefon
010-103 35 69
In English
 
Kontakta oss
 
Följ KMC på Facebook!
 
Kurser
 
Informationsblad KMC utbildningar
 
Lokaler
 
Sändlista e-post
 

Filmade föreläsningar från seminariedag Global hälsa 10 november 2017

Program

 

Filmade föreläsningar från traumaseminarie som arrangerades på KMC den 16 december 2015.

Har vi i Sverige förmågan att ta hand om många svårt skadade? Vad kan vi lära utav andra länder? Vad kan forskningen bidra med och går det att träna i förväg, innan det händer?
Gästföreläsare: Prof Kobi Peleg, National Center for Trauma and Emergency Medicine, Israel.

 
Filmade föreläsningar från öppet seminarie "Att leda sjukvård på ett särskilt sätt" - 16 april 2015