Landstinget i Östergötland

Katastrofmedicinskt Centrum (KMC)

   
   
   

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.

KMC har uppdraget att vara ett nationellt och internationellt centrum inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumatologi sedan starten 2001. Syftet är att bedriva forskning, utbildning, utveckling inom dessa ämnesområden. Läs mer >>>
 

Nyheter

Halvtidskontroll
Under veckan genomfördes Jenny Petterssons halvtidskontroll på KMC. Jenny doktorerar inom området ”Recilience in medical command and control” vid Linköpings universitet
[2021-11-25]

Digital katastrofmedicinsk övning!
Som ett resultat av KMC:s arbete med att utöka undervisningen för läkarstudenter i ämnet Katastrofmedicin genomfördes den 24 november en digital övning med 81 deltagare.
[2021-11-24]

Internationella Rödakorskommittén (ICRC)
Region Östergötlands simuleringsverktyg Emergo Train System används sedan ett antal år av Internationella Rödakorskommittén (ICRC) vid utbildningar och övningar i olika länder.
[2021-11-11]

Delta i forskningsstudie!
Forskare vid KMC söker frivilliga försöksdeltagare till studien ”Träning av första hjälpen-åtgärder för livshotande blödningar”, som handlar om hur man på bästa sätt ska utforma utbildningar för att lära ut första hjälpen-åtgärder för livshotande blödningar.
[2021-10-25]

Artikel
Hur lekmän uppfattar blödning och hur allvarlig situationen är kan påverka både den hjälp de ger och hur olika utbildningar för att lära ut första hjälpen ska utformas. Vi har undersökt lekmäns uppfattning av blödning genom ett kontrollerat experiment där studiedeltagare fick se korta filmsekvenser av simulerad blödning och göra uppskattningar efteråt.
[2021-09-23]

PS riksträff 2021
Den 12-13 oktober anordnas PS riksträff för PS-instruktörer och beredskapssamordnare på Selma Spa i Sunne. I anslutning till riksträffen anordnas också fortbildning för de som är utbildade i PS plus.
[2021-06-21]

PS vecka 2021
PS - Prehospital sjukvårdsledningskurs i Covid-tider! KMC genomförde 24-28 maj årets PS vecka med åtgärder för att göra det så smittsäkert som möjligt.
[2021-05-31]

Kunskapscentrum i katastrofmedicin med inriktning på traumatologi
Katastrofmedicinskt centrum är från och med 1 december 2020 ett kunskapscentrum i katastrofmedicin med inriktning på traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen.
[2020-12-02]

Ny Emergo Train System (ETS) patientbank - pediatrisk trauma!
Patientbanken innehåller patienter i ålder från 0-17 år och kan användas som ett komplement till övriga ETS patientbanker när man behöver barn till ett scenario.
[2020-10-28]

 


 
 

 

Postadress
Katastrofmedicinskt centrum
Universitetssjukhuset
581 85  Linköping

Besöksadress: 
Johannes Magnus väg 11
583 30 Linköping

Telefon
010-103 35 69
In English
 
Kontakta oss
 
Följ KMC på Facebook!
 
Kurser
 
Informationsblad KMC utbildningar
 
Lokaler
 
Sändlista e-post
 
 
 

Filmade föreläsningar från seminariedag Global hälsa 10 november 2017

Program