Landstinget i Östergötland

Katastrofmedicinskt Centrum (KMC)

   
   
   

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) är en självständig produktionsenhet direkt underställd Region Östergötland och Universitetet i Linköping.

KMC har uppdraget att vara ett nationellt och internationellt centrum inom ämnesområdena katastrofmedicin och traumatologi sedan starten 2001. Syftet är att bedriva forskning, utbildning, utveckling inom dessa ämnesområden. Läs mer >>>
 

Nyheter

PS riksträff 2021
Den 12-13 oktober anordnas PS riksträff för PS-instruktörer och beredskapssamordnare på Selma Spa i Sunne. I anslutning till riksträffen anordnas också fortbildning för de som är utbildade i PS plus.
[2021-06-21]

PS vecka 2021
PS - Prehospital sjukvårdsledningskurs i Covid-tider! KMC genomförde 24-28 maj årets PS vecka med åtgärder för att göra det så smittsäkert som möjligt.
[2021-05-31]

Kunskapscentrum i katastrofmedicin med inriktning på traumatologi
Katastrofmedicinskt centrum är från och med 1 december 2020 ett kunskapscentrum i katastrofmedicin med inriktning på traumatologi på uppdrag av Socialstyrelsen.
[2020-12-02]

Ny Emergo Train System (ETS) patientbank - pediatrisk trauma!
Patientbanken innehåller patienter i ålder från 0-17 år och kan användas som ett komplement till övriga ETS patientbanker när man behöver barn till ett scenario.
[2020-10-28]

TiB-föreläsning
Den 7 oktober hade KMC uppdraget att, under MSB:s TiB-utbildning ge en föreläsning i katastrofmedicinsk beredskap med fokus på TiB-funktionen inom hälso- och sjukvården.
[2020-10-07]

Haveriövning
I september genomförde KMC på uppdrag av SAAB Airport i Linköping en haveriövning.
[2020-10-01]

Projekt prehospitala traumatider
Är du forskningsintresserad och vill delta i vårt projekt prehospitala traumatider? Projektet är ett epidemiologiskt projekt där vi studerar vilket utfall tiden innan sjukhus har på olika faktorer.
[2020-09-23]

Traumaseminarium
Sydöstra sjukvårdsregionen anordnar ett seminarium om traumasjukvården på Universitetssjukhuset i Linköping den 16 oktober. Seminariet anordnas på Katastrofmedicinskt centrum med möjlighet att också följa seminariet på distans.
[2020-09-08]

PS Riksträff och PS Plus fortbildning 2020
Årets riksträff och fortbildning kommer anordnas på Selma Lagerlöf Spa i Sunne 1-3 december. Välkommen med din anmälan!
[2020-08-17] 

Framtidens skadeplats
Den 6 februari arrangerade Linköpings Universitet, CARER och KMC den årliga konferensen 'Framtidens skadeplats'
[2020-02-06]

ETS instruktörs kurs i Stockholm
21-23 januari anordnar KMC en ETS Senior instruktörkurs för Region Stockholm
[2020-01-22]

 


 
 

 

Postadress
Katastrofmedicinskt centrum
Universitetssjukhuset
581 85  Linköping

Besöksadress: 
Johannes Magnus väg 11
583 30 Linköping

Telefon
010-103 35 69
In English
 
Kontakta oss
 
Följ KMC på Facebook!
 
Kurser
 
Informationsblad KMC utbildningar
 
Lokaler
 
Sändlista e-post
 
 
 

Filmade föreläsningar från seminariedag Global hälsa 10 november 2017

Program