Region Östergötland

Emergo Train System®

Emergo Train System® är ett pedagogiskt simuleringsverktyg för övning/utbildning i Katastrofmedicin. Emergo Train System® ägs av Region Östergötland och förvaltas av Katastrofmedicinskt centrum. Emergo Train System® utvecklades utifrån behovet av ett verktyg vid utbildning inom katastrofmedicin.

Det visade sig vara ett mycket användbart verktyg och har sedan dess använts på såväl Katastrofmedicinskt centrum som på flera andra platser såväl i Sverige som utlandet.

ETS är också ett kurskoncept med ETS Senior instructors och ETS Educators.  Sedan starten av kurskonceptet fram till nu har det certifierats över 1 500 ETS Senior instructors från 30 olika länder och det finns ETS Educator fakulteter som anordnar Senior instructor kurser i Sverige, Italien, Holland, Australien, Japan, Storbritannien, Förenade Arabemiraten och Nya Zealand. Samtliga Educator fakulteter har utbildats av KMC.

Läs mer på Emergo Train System hemsida >>>

 Ansvarig för Emergo Train System® är:

Johan Hornwall
Telefon: 010-103 7490
Mobil: 0768-197490
E-mail: johan.hornwall@regionostergotland.se