Region Östergötland

Forskning

På Katastrofmedicinskt centrum bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom olika perspektiv av Katastrofmedicin, särskilt om ledning, samverkan och traumatologi. 

Forskningen utförs inom ramen för uppdrag från bland annat Socialstyrelsen. KMC är även en de av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap-finansierade forskningsmiljöerna Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER), Framtidens skadeplats samt Strategiskt forskningsområde-finansierade Security Link.

Ledning och samverkan

  • Allvarlig händelse och hälso- och sjukvårdens respons
  • Samverkan ur Hälso- och sjukvårdens perspektiv
  • Beslutstöd
  • Analys och åtgärd för att stärka katastrofmedicinsk förmåga

Traumatolgi

  • Triage från skadeplats till sjukhus/regioner
  • Medicintekniska hjälpmedel och behandlingar
  • Katastrofmedicinsk träning-/utbildning inom kirurgi och anestesiologi
  • Behandling av akuta traumatiska sår och brännskador

Forskningspublikationer finner du via denna länk.

Läs mer om vår forskning på Linköpings Universitets hemsida >>>