Region Östergötland

Forskning

På Katastrofmedicinskt centrum bedrivs tvärvetenskaplig forskning inom olika perspektiv av Katastrofmedicin, inom fokusområdena Klinisk traumatologi, Experimentell traumatologi, Modellering och Simulering, Human Factors och Beredskap och ledning. 

Forskningen utförs med stöd av bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Stiftelsen för strategisk forskning. KMC är även en de av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap-finansierade forskningsmiljöerna Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER), Framtidens skadeplats samt Strategiskt forskningsområde-finansierade Security Link.

Läs mer om vår forskning på Linköpings Universitets hemsida >>>