Landstinget i Östergötland

Internationella medicinska programmet

Internationella medicinska programmet (IMP) är en del av Katastrofmedicinskt centrum vid Region Östergötland.

IMP består idag av två enheter:

  • Varaktig vård som samordnar och ansvarar för återsökning av statlig ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov inom Region Östergötland
  •  Internationella verksamheten som organiserar och samordnar specialiserade stödteam till underutvecklade länder och länder som drabbats av kriser.

Läs mer om oss >>>

Här hittar du IMPs antologi "Partnerships for sustainable health care systems - the International Medical Program approach Antologi>>>

Here you find the IMP anthology "Partnerships for sustainable health care systems - the International Medical Program approach Anthology>>>

 
 

 

Postadress
Internationella medicinska programmet
Katastrofmedicinskt centrum
Universitetssjukhuset
581 85  Linköping

Besöksadress: 
Johannes Magnus väg 11
583 30 Linköping

 

Kontakta oss:

Internationell verksamhet
Varaktig vård