Region Östergötland

Internationell verksamhet

IMP vid Universitetssjukhuset i Linköping har sedan 1995 utvecklats utifrån Swedish Medical Program (SMP). Detta inleddes som ett medicinskt evakueringsprojekt, kallat Medevac, under kriget i Bosnien och Hercegovina. Efter, och som en direkt följd, av granatattacken mot marknadsplatsen i Sarajevo i augusti 1995 kom en begäran till FN:s medlemsländer från UNHCR, FN:s flyktingkommissariat och IOM om att ställa sjukvårdsplatser till förfogande och Sverige hörsammade denna begäran tillsammans med ett antal andra länder.

Inom US utvecklades SMP som en del av verksamheten vid Flyktingmedicinskt Centrum FMC. Efter att FMC flyttade sin huvudsakliga verksamhet från Linköping till Norrköping 2005 skapades IMP som en enhet inom Närsjukvårdscentrum i centrala Östergötland (NSC). Sen den första juni 2007 ingår IMP i Katastrofmedicinskt Centrum (KMC).

Länkarna till vänster leder till mer information.