Region Östergötland

Historik

Internationella Medicinska Programmet (IMP) har under drygt 20 år bedrivit projekt i olika delar av världen med syfte att bygga upp den offentliga hälso-och sjukvården.

Verksamheten bygger på ett långvarigt samarbete mellan Universitetssjukhuset i Linköpings, International Organization for Migration (IOM) och Migrationsverket. Samarbete initierades i Bosnien-Hercegovina 1995 och senare i Kosovo 2000 med ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Syftet var att ge medicinsk behandling till krigsskadade patienter och ge akut vård till behövande i det forna Jugoslavien. Initialt lades resurserna på medicinska evakueringar (MedEvacs) för att senare inrikta sig mot återuppbyggnad av den raserade sjukvården. Genom åren har IMP utökat sin verksamhet från västra Balkan genom att inkludera länder som Rumänien, Etiopen, Kenya, Nepal och Montenegro.

Sedan 1997 har medicinska team bestående av svenska experter tillfälligt tjänstgjort i Bosnien-Hercegovina, och sedan 2000 i Kosovo, genom att utbilda lokal sjukvårdspersonal. Från 2004 till 2006, avsatte den svenska regeringen delar av sin budget för internationell utveckling till IMP. Från och med 2007 till mars 2008 finansierades programmet av SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete). Under 2009 godkände Landstinget i Östergötland en långsiktig självförsörjande finansiering av IMP.

Utbytesprojekten har fokus på klinisk och organisatorisk utveckling, forskning, utvärdering av implementerade interventioner samt att stödja ledarskap och teamarbeten i långsiktiga samarbeten. IMPs mål är att via medicinska team träna och utbilda sjukvårdspersonal i samarbetslandet och samtidig påverka kompetensförsörjningen hos Region Östergötlands personal med visionen om ömsesidiga kvalitetsförbättringar och därmed hälsovinster.