Region Östergötland

Publikationer

Nedanstående publikationer är tillgängliga vid förfrågan.

IMPs utgivna rapporter:

 

 

2020

 

Herrera Velasquez, M., & Berggren, P. (2020). A tool for assessing organisational benefits of international partnerships. The IMP participant questionnaire (IMP-2020-007). Region Östergötland. Download >>>

Idh, J. (2020). Anestesi- och Intensivvårdsprojektet – personliga reflektioner efter resa till Gondar februari 2020 (IMP-2020-004). Region Östergötland. Download >>>  

Odelberg-Johnson, P. (2020). ”Mother – Baby projekt” BKC - Kenya (IMP-2020-003). Region Östergötland. Download >>>

Hedestig, M., Tydén, L., Borendal Wodlin, N., & Björn, Å. (2020). Gynekologi och Obstetrik, TGSH, Bahir Dar, Etiopien (IMP-2020-002). Region Östergötland. Download >>> 

Andersson, C., & Kåreklint, L. (2020). Patientsäkerhet i Kenya (IMP-2020-001). Region Östergötland. Download >>>

 

2019 

 

Andersson, P. (2020). Årsrapport 2019 Allmänkirurgi, särskilt traumatologi och gastrointestinal cancer, Gondar, Etiopien (IMP-2020-006). Region Östergötland. Download >>>

Andersson, P. (2020). Kärlkirurgi och kärlanestesi i Etiopien - Årsrapport 2019 (IMP-2020-005). Region Östergötland. - Download >>>

Mensur. (2019). Visit report. Exchange visit to Sweden October 05 – 26, 2019 (IMP-2019-033). Region Östergötland. Download >>>

Berggren, P., Edelbring, S., & Hodza-beganovic, R. (2019). Workshop 2: Interprofessionellt samarbete i urodynamik (No. IMP-2019-009). Linköping: Region Östergötland. Download >>>

Johansson, M. (2019). Kärlkirurgiprojektet (No. IMP-2019-008). Linköping: Region Östergötland. Download >>>

Andersson, C. (2019). Patientsäkerhet Kenya Inledning Genomförande (No. IMP-2019-007). Linköping: Region Östergötland. Download >>>

Carlsson, H., Lidberg, H., & Berggren, P. (2019). Implementation workshop - First set of treatment guidelines for ambulance service (No. IMP-2019-006). Linköping: Region Östergötland. Download >>>

Selman, W., & Blake, S. (2019). BKC Mother-baby Projektet (No. IMP-2019-004). Linköping: Region Östergötland.

Andersson, C., Hedestig, M., & Kåreklint, L. (2019). Eldoret , Kenya - Training of Trainers Inledning Genomförande (No. IMP-2019-003). Linköping: Region Östergötland. Download >>>

Andersson, C. (2019). Patientsäkerhet i Kenya (No. IMP-2019-002). Linköping: Region Östergötland. Download >>>

Andersson, C. (2019). Projekt Ortopedi Kenya (No. IMP-2019-001). Linköping: Region Östergötland. Download >>>

 

2018

 

Åstrand, H. (2018). Kärlkirurgi i Etiopien (No. IMP-2018-007). Linköping: Region Östergötland.
Download >>>

Hassel, M., Blomqvist, T., Albrecht, C., Hansson, K., Löwemo, C., Odelberg-Johnson, P., & Abrahamsson, T. (2018). Report from the Swedish Team of neonatology visit in NBU, Eldoret Kenya (No. IMP-2018-006). Linköping: Region Östergötland. Download >>>

Mattsson Glad, G., Mattsson, S., & Martins Pinheiro, A. (2018). PNUT Kosovo v42 (No. IMP-2018-005). Linköping: Region Östergötland.
Download >>>

Mattsson, G. G., & Mattsson, S. (2018). Pediatrisk neurourologi/tarmstörningar, Kosovo (No. IMP-2018-004). Linköping: Region Östergötland.

Berggren, P., Hodza-Beganovic, R., Tydén, L., Hedestig, M., & Desta, L. (2018). Inventeringsrapport BKC (No. IMP-2018-002). Linköping: Region Östergötland. Download >>>

Berggren, P., Carlsson, H., Lidberg, H., & Hodza-beganovic, R. (2018). IMP report: Workshop for review and development of first set of treatment guidelines for Pristina and Prizren, Kosovo (No. IMP-2018-001). Linköping: Region Östergötland.

 

2017

 

Hodza-beganovic, R., Andersson, P., & Berggren, P. (208). Internationella Medicinska Programmet. Årsrapport för 2017 (No. IMP-2018-003). Linköping: Region Östergötland.
Download >>> 

Berggren, P. (2017). IMP projektredovisning 2017 (No. KMC-2017-004). Linköping: Region Östergötland. Download >>>

Berggren, P., Alsander, D., Hodza-Beganovic, R., & Emgård, M. (2017). Assessment of project possibilities Nepal 2017-03-12--16 (No. KMC-2017-002). Linköping: Region Östergötland.

 

 

 Bergström, M. (2000). SMP - ettårsprojektet som blev tretton år.

 

Andra publikationer:

Berggren, P., & Palmvik, S. (2018). Staff care in humanitarian interventions. In EPH2018. Ljubljana: EPH.

Berggren, P., Pettersson, J., Jonson, C.-O., Prytz, E. G., Carlsson, H., & Nilsson, H. (2017). The importance of using the designated duty officers when assessing a medical response organization. European Journal of Public Health, 27(Supplement 3), 435.

Hodza-Beganovic, R., Andersson, P., Alsander, D., & Berggren, P. (2017). Supporting development of health care in resource scarce environments. European Journal of Public Health, 27(Supplement 3), 315.

Razavi, M. F., Falk, L., Björn, Å., & Wilhelmsson, S. (2011). Experiences of the Swedish healthcare system: An interview study with refugees in need of long-term health care. Scandinavian Journal of Public Health, 39(3), 319–325. https://doi.org/10.1177/1403494811399655

Johansson Capusan, A., Björn, Å., & Carlsson, P. (2010). Evakueringar av svårt sjuka från Balkan satte etiska dilemman på sin spets. Prioriteringar i ett biståndsprojekt med relevans för svensk sjukvård. Läkartidningen, 107(43), 2640–2643.

Lundström, N.-R., Björn, Å., Jögi, P., Leijon, I., Bågesund, M., Björkhem, G., & Nelson, N. (2006). Svårt hjärtsjuka barn från Balkan opererades i Sverige. Redogörelse för 41 barn som behandlats via lyckad hjälpinsats. Läkartidningen, 103(50–52), 4038–4041.

Björn, Å., & Eriksson, T. (1993). Frigivna bosniska krigsfångar. Stor risk för post-traumatiska symptom. Läkartidningen, 90(24), 2305–2308. H