Region Östergötland

Om oss

Internationella Medicinska Programmet (IMP) är en del av Katastrofmedicinskt centrum vid Region Östergötland. IMP består idag av två enheter.

Varaktig vård som samordnar och ansvarar för återsökning av statlig ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov inom Region Östergötland.

Internationella medicinska programmet som organiserar och samordnar specialiserade stödteam till underutvecklade länder och länder som drabbats av kriser. Uppdraget är att stödja den offentliga hälso- och sjukvården i de drabbade länderna, genom långsiktigt samarbete och genom att ge kontinuerlig utbildning för den lokala sjukvårdspersonalen. IMP syftar till att förbättra och upprätthålla den nationella kapaciteten och tillhandahålla specialiserade medicinska tjänster lokalt, oberoende av etniska och politiska gränser. Målet är att synergieffekter mellan Region Östergötland och offentliga hälso- och sjukvården i andra länder. IMPs samarbetsstrategi går ut på att de uppnådda resultaten ska vara till ömsesidig nytta för bägge parter, ett sk. win-win förhållande.