Region Östergötland

Kontakta oss

Ledning

Rickard Lundin, Produktionsenhetschef KMC
010-103 6829 / 0705-587 397
rickard.lundin@regionostergotland.se  

Andreas Westöö, Enhetschef Kunskapsenheten
010-103 7204 / 0761-342578
andreas.westoo@regionostergotland.se 

Pia Dahlgren, Verksamhetsekonom
010-103 0393 / 076-127 9896
pia.dahlgren@regionostergotland.se  
Ruhije Hodza-Beganoviz, Verksamhetschef IMP
010-103 5605 / 070-563 3815
ruhije.hodza-beganovic@regionostergotland.se  
Linda Johansson, Utvecklingsledare
010-103 9794 / 0705-600 645
linda.a.johansson@regionostergotland.se

Internationella Medicinska Programmet

Peter Andersson, Överläkare, Docent
073-071 2586
peter.andersson@regionostergotland.se
Peter Berggren, Forskningskoordinator
0702-486 281
peter.berggren@regionostergotland.se  
Anna Stenberg, Samordnare
010-103 1915 / 070-293 7460
anna.stenberg@regionostergotland.se  
Mahlin Petterson, Samordnare
010-103 1905 / 070-293 9385
mahlin.pettersson@regionostergotland.se  
Ann-Sofie Polstam, Samordnare
010-103 7903 / 070-2166018
ann-sofie.polstam@regionostergotland.se  

Kunskapsenheten

Louise Almström, Lärare katastrofmedicin
072-452 3591
louise.almstrom@regionostergotland.se  
Oscar Henning, Lärare katastrofmedicin
010-103 39 81 / 072-216 41 60
oscar.henning@regionostergotland.se
Johan Hornwall, Systemansvarig
010-103 7490 / 0768-197490
johan.hornwall@regionostergotland.se  
Valborg Jansson, Lärare Psykosocialt omhändertagande vid kris och katastrof
010-103 8655
valborg.jansson@regionostergotland.se
Carl-Oscar Jonson, Forskningskoordinator/Post Doc
010-103 2919 / 0722-407 318
carl-oscar.jonson@regionostergotland.se  
Johan Junker, Forskare
johan.junker@regionostergotland.se  
Eva Kristedal, Lärare katastrofmedicin
010-103 6658 / 070-202 5789
eva.kristedal@regionostergotland.se  
Maria Lampi, Lärare katastrofmedicin
010-103 4394
maria.lampi@regionostergotland.se  
Henrik Lidberg, Lärare katastrofmedicin
010-103 0873 / 072-204 5954
henrik.lidberg@regionostergotland.se
Dan Linghammar, Enhetschef AMTC
010-103 2901 / 072-5154 705
dan.linghammar@regionostergotland.se
Sara Magnusson, Lärare katastrofmedicin
sara.magnusson@regionostergotland.se
 
Jenny Pettersson, Lärare katastrofmedicin
010-103 0645 / 070-263 8690
jenny.pettersson@regionostergotland.se
Petter Säberg, verksamhetsutvecklare IT, säkerhetsamordnare 
010-103 1239 / 073-029 2973
petter.saberg@regionostergotland.se 
Andreas Wladis, Professor Katastrofmedicin
andreas.wladis@liu.se
 

Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap

Eva Bengtsson, Beredskapssamordnare Region Östergötland/Uppdragsledare civilt försvar
010-103 7414 / 070-5901580
eva.bengtsson@regionostergotland.se
Annika Bergström, Beredskapssamordnare
010-103 0647 / 0730-51 1636
annika.bergstrom@regionostergotland.se
Henrik Carlsson, bitr. uppdragsledare civilt försvar
010-103 3121 / 070-220 8933
henrik.c.carlsson@regionostergotland.se 
Linda Hultberg, Tf beredskapssamordnare
010-104 0862 / 070-350 0320
linda.hultberg@regionostergotland.se 
Catarina Löfstedt, Beredskapssamordnare
010-104 7643 / 070-304 6689
catarina.lofstedt@regionostergotland.se  
Anita Mohall, Beredskapsöverläkare RÖ, Överläkare Anestesi
073-051 1238
anita.mohall@regionostergotland.se  

 Säkerhetsenheten

Tomas Samuelsson, Tf bitr Säkerhetschef
010-103 0401
tomas.samuelsson@regionostergotland.se
Mikael Beltramo, Verksamhetsutvecklare säkerhet
010-103 0409
mikael.beltramo@regionostergotland.se
Caroline Björklund, Verksamhetsutvecklare säkerhet
010-103 4189
caroline.bjorklund@regionostergotland.se   
Helén Carling, Verksamhetsutvecklare säkerhet
010-103 0410
helen.carling@regionostergotland.se  
Lars Kåreklint, Utvecklingsledare
010-103 2227
lars.kareklint@regionostergotland.se  
Sabina Nideborn, Verksamhetsutvecklare säkerhet
010-103 6486
sabina.nideborn@regionostergotland.se  
Claes Samuelsson, Verksamhetsutvecklare säkerhet
010-103 1257
claes.samuelsson@regionostergotland.se