Region Östergötland

Kontakta oss

Ledning

Rickard Lundin, Tf Produktionsenhetschef KMC
Telefon: 010-103 6829
Mobil: 0705-587397
E-post: rickard.lundin@regionostergotland.se

Ruhije Hodza-Beganoviz, Verksamhetschef IMP
Telefon: 010-103 5605
Mobil: 070-563 3815
E-post: ruhije.hodza-beganovic@regionostergotland.se   

Linda Johansson, Utvecklingsledare
Telefon: 010-103 9794
Mobil: 0705-600 645
E-post: linda.a.johansson@regionostergotland.se
Pia Dahlgren, Verksamhetsekonom
Telefon: 010-103 0393
Mobil: 076-127 98 96
E-post: pia.dahlgren@regionostergotland.se

Kunskapsenheten

Oscar Henning, Lärare katastrofmedicin
Telefon: 010-103 39 81
Mobil: 072-216 41 60
E-post: oscar.henning@regionostergotland.se
Henrik Carlsson, Lärare i Katastrofmedicin
Telefon: 010-103 3121
Mobil: 070-220 89 33
E-post: henrik.c.carlsson@regionostergotland.se 
Valborg Jansson, Lärare Psykosocialt omhändertagande vid kris och katastrof
Telefon: 010-103 8655
E-post: valborg.jansson@regionostergotland.se
Henrik Lidberg, Lärare katastrofmedicin
Telefon: 010-103 0873
Mobil: 072-204 5954
E-post: henrik.lidberg@regionostergotland.se
Johan Hornwall, Systemansvarig Emergo Train System®
Telefon: 010-103 7490
Mobil: 0768-197490
E-post: johan.hornwall@regionostergotland.se
Carl-Oscar Jonson, Forskningskoordinator/Post Doc
Telefon: 010-103 2919
Mobil: 0722-407 318
E-post: carl-oscar.jonson@regionostergotland.se
Annelie Johnsson, Administrativ Assistent (reception, lokalbokning)
Telefon: 010-103 7648
Mobil: 073-094 6478
E-post: annelie.johnsson@regionostergotland.se
Dan Linghammar, Enhetschef AMTC
Telefon: 010-103 2901
Mobil: 070-602 2901
E-post: dan.linghammar@regionostergotland.se
Jenny Pettersson, Lärare katastrofmedicin
Telefon: 010-103 0645
Mobil: 070-263 8690
E-post: jenny.pettersson@regionostergotland.se
Petter Säberg, verksamhetsutvecklare IT, säkerhetsamordnare 
Telefon: 010-103 1239
Mobil: 073-029 2973
E-post: petter.saberg@regionostergotland.se 
Eva Kristedal, Lärare katastrofmedicin
Telefon: 010-103 6658
Mobil: 070-202 5789
E-post: eva.kristedal@regionostergotland.se
Daniel Alsander, Projektledare/Verksamhetsutvecklare
Telefon: 010-103 3988
Mobil: 073-086 4151
E-post: daniel.alsander@regionostergotland.se
Johan Junker, Forskare
E-post: johan.junker@regionostergotland.se
Maria Lampi, Lärare katastrofmedicin
Telefon: 010-103 4394
E-post: maria.lampi@regionostergotland.se   
Linda Hultberg, lärare katastrofmedicin
Telefon: 010-104 0862
Mobil: 070-350 0320
E-post: linda.hultberg@regionostergotland.se   
Louise Almström, lärare katastrofmedicin
Telefon: 072-452 3591
E-post: louise.almstrom@regionostergotland.se  

Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap

Anita Mohall, Beredskapsöverläkare RÖ, Överläkare Anestesi
Mobil: 073-051 1238
E-post: anita.mohall@regionostergotland.se
Eva Bengtsson, Beredskapssamordnare Region Östergötland/Projektledare civilt försvar
Telefon: 010-103 7414
Mobil: 070-5901580
E-post: eva.bengtsson@regionostergotland.se
Annika Bergström, Beredskapssamordnare
Telefon: 010-103 0647
Mobil: 0730-51 1636
E-post: annika.bergstrom@regionostergotland.se
Catarina Löfstedt, Beredskapssamordnare
Telefon: 010-104 7643
Mobil: 070-304 6689
E-post: catarina.lofstedt@regionostergotland.se  

Internationella medicinska programmet - IMP

Peter Andersson, Överläkare, Docent
Mobil: 073-071 2586
E-post: peter.andersson@regionostergotland.se
Peter Berggren, Forskningskoordinator
Mobil: 0702-486 281
E-post: peter.berggren@regionostergotland.se
Mahlin Pettersson, Samordnare
Telefon: 010-103 1905
Mobil: 070-293 9385
E-post: mahlin-pettersson@regionostergotland.se
Anna Stenberg, Samordnare
Telefon: 010-103 1915
Mobil: 070-293 7460
E-post: anna.stenberg@regionostergotland.se
Ann-Sofie Polstam, Samordnare
Telefon: 010-103 7903
Mobil: 070-365 7435
E-post: Ann-Sofie.polstam@regionostergotland.se
Åke Björn, Överläkare
Telefon: 010-103 1780
Mobil: 0705-13 34 94
E-post: ake.bjorn@regionostergotland.se