Region Östergötland

Kurser

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) anordnar kurser lokalt/regionalt för personal inom Region Östergötland, nationellt på uppdrag av Socialstyrelsen samt kurser på engelska öppna för såväl svenska som internationella deltagare. Hela vårt kursutbud listas nedan. Du kan också ladda ner vårt informationsblad om KMC utbildningar här >>>

Avbokningsregler -
Anmälan är bindande. Vid uteblivande eller återbud senare än 3 veckor före kursstart kommer 75 procent av kostnaden att faktureras och vid uteblivande eller återbud senare än 10 dagar före kursstart kommer hela kurskostnaden att faktureras. För kostnadsfria kurser debiteras 1 000 kr vid uteblivande eller återbud som lämnats senare än 10 dagar före kursstart. Gäller ej kurser för Region Östergötland.
Bekräftelse på antagna deltagare till respektive utbildning skickas ut senast fyra veckor innan kursstart.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få anmälda deltagare.

GDPR (General Data Protection Regulation) - Region Östergötland behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att anmäla sig till en kurs. Uppgifterna är de som anges i anmälningsformuläret. Uppgifterna kommer inte lämnas vidare, undantag där certifikat tillverkas av leverantör. När du skickar in din anmälan godkänner du att Region Östergötland hanterar dina personuppgifter efter de direktiv och lagar som åligger Region Östergötland att följa. Läs mer om GDPR >>>

Kurser

Katastrofmedicin och katastrofmedicinsk beredskap >>>

Prehospitala utbildningar >>>

Trauma- och akutsjukvård >>>

Ledning och samverkan >>>

ETS instruktörsutbildningar >>>

Krisstöd >>>

Utbildningar för Region Östergötland >>>

 

Kursort
Våra kurser bedrivs i huvudsak på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping om inget annat anges, alternativt enligt önskemål från beställaren.

Anmälan
Anmälan skall godkännas av arbetsledare/beredskapssamordnare eller motsvarande. Arbetsledaren ansvarar också för att "rätt personer" i organisationen anmäls.
Upplysningar
För upplysningar och allmän information om vårt kursutbud kontakta oss på KMC@regionostergotland.se telefon 010-103 3569.

Postadress
Katastrofmedicinskt Centrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Telefon: 010-103 3569
Fax: 010-103 2910,
E-post: KMC@regionostergotland.se