Region Östergötland

Kurser

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) anordnar kurser lokalt/regionalt för personal inom Region Östergötland, nationellt på uppdrag av Socialstyrelsen samt kurser på engelska öppna för såväl svenska som internationella deltagare. Hela vårt kursutbud listas nedan. Du kan också ladda ner vårt informationsblad om KMC utbildningar här >>>

Viktig information till kursdeltagare gällande anpassning av våra utbildningar under Covid-19 >>>

Scrolla ner för att läsa mer om anmälningsförfarande till våra kurser! 

Kurser

Katastrofmedicin och katastrofmedicinsk beredskap >>>

Prehospitala utbildningar >>>

Trauma- och akutsjukvård >>>

Ledning och samverkan >>>

ETS instruktörsutbildningar >>>

Krisstöd >>>

Utbildningar för Region Östergötland >>>

 

Anmälningsförfarande

Från och med nu använder Katastrofmedicinskt Centrum ett LMS (Learning Management System) för anmälan och administrering av kurser. Systemet möjliggör webbaserade utbildningar samt en tryggare administration kring utbildningarna. Målet är att förenkla för dig som kursdeltagare eller utbildningssamordnare och presentera ett mer modernt utbildningsutbud. Några fördelar är enklare anmälan och intresseanmälan; påminnelser och synkning med kalender, webbaserade utbildningsmoment, förädling genom strukturerade digitala kursvärderingar och digitala kursintyg. FAQ-frågor kursanmälan till KMC >>>

Nedan är en beskrivning hur du gör din anmälan:

  1. Leta upp den kurs du ska gå.
  2. Välj länk till kursen beroende om du är anställt på Region Östergötland eller deltar som extern.
  3. När du hittat kursen scrollar du ned till möjliga kurstillfällen. Om datum inte passar eller kurstillfälle inte finns planerat kan du i de flesta fall göra en intresseanmälan. Genom intresseanmälan kan vi sedan mejla dig när nytt kurstillfälle planeras.
  4. Klicka på anmälan när du hittat kurstillfället som du vill gå.
  5. Uppge dina uppgifter (namn, mejl, faktureringsuppgifter)
  6. Du erhåller en bekräftelse och eventuellt en kalenderbokning. Vi skickar mer information till dig om kurstillfället när det närmar sig. Skulle kursen vara fullbokad blir du placerad på kö-plats och meddelas efter anmälan.

Avbokningsregler 

Anmälan är bindande men kursplatsen får överlåtas till annan deltagare.  Vid återbud senare än en månad före kurstillfället kommer 75 procent av kostnaden att faktureras. Vid återbud senare än 10 dagar före kurstillfället faktureras hela kurskostnaden.  För kostnadsfria kurser debiteras 1 000 kr vid uteblivande eller återbud som lämnats senare än 10 dagar före kursstart. Gäller ej kurser för Region Östergötland.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurs vid för få anmälda deltagare.

GDPR (General Data Protection Regulation) - Region Östergötland behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att anmäla sig till en kurs. Uppgifterna är de som anges i anmälningsformuläret. Uppgifterna kommer inte lämnas vidare, undantag där certifikat tillverkas av leverantör. När du skickar in din anmälan godkänner du att Region Östergötland hanterar dina personuppgifter efter de direktiv och lagar som åligger Region Östergötland att följa. Läs mer om GDPR >>>

Kursort
Våra kurser bedrivs i huvudsak på Katastrofmedicinskt centrum i Linköping om inget annat anges, alternativt enligt önskemål från beställaren.

Anmälan
Anmälan skall godkännas av arbetsledare/beredskapssamordnare eller motsvarande. Arbetsledaren ansvarar också för att "rätt personer" i organisationen anmäls.
Upplysningar
För upplysningar och allmän information om vårt kursutbud kontakta oss på KMC@regionostergotland.se telefon 010-103 3569.

Postadress
Katastrofmedicinskt Centrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Telefon: 010-103 3569
Fax: 010-103 2910,
E-post: KMC@regionostergotland.se