Region Östergötland

AMLS

AMLS®- kursen är ett utbildningskoncept för ett systematiskt omhändertagande av akutmedicinska patienter.

Kursen introducerades i Sverige 2007 av AMLS Sverige och SFAI (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård). NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) äger kurskonceptet i nära samarbete med NAEMSP (National Association of Emergency Medical Services Physicians) och AMLS USA.

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra och förbättra omhändertagandet av den akutmedicinska patienten samt att förstärka teamarbetet runt patienten.

För information om kurstillfällen och anmälan, kontakta oscar.henning@regionostergotland.se