Region Östergötland

APTC

Advanced Prehospital Trauma Care syftar till att öka överlevnaden hos svårt skadade traumapatienter genom att öka förmågan hos prehospital personal att utföra tidiga avancerade interventioner i utmanande miljöer.

Standard för prehospitalt traumaomhändertagande utgår idag ifrån PHTLS® där ett grundläggande systematiskt omhändertagande lärs ut. Internationella såväl som svenska erfarenheter har påvisat ett behov utav en standardiserad utbildning för ytterligare avancerat omhändertagande i komplexa miljöer.

Utbildningen implementerar internationella erfarenheter från komplexa händelser samt relevanta studier till en svensk kontext. I ett mycket realistiskt övningsupplägg låter APTC deltagarna prova och lära sig de praktiska färdigheter som kan vara direkt livsavgörande för en traumapatient.
För anmälan och vidare information: